ไต้หวันเริ่มใช้หนังสือเดินทางใหม่ ย้ำอัตลักษณ์ตัวเอง ไม่เกี่ยวจีน

  • 268


ไต้หวันเริ่มใช้หนังสือเดินทางใหม่ ย้ำอัตลักษณ์ตัวเอง ไม่เกี่ยวจีน
ช่วงวันที่ 11 ม.ค. นายโจเซฟ อู๋ รัฐมนตรีธุรกิจการค้าต่างชาติของไต้หวัน ได้เปิดตัวหนังสือเดินทางของไต้หวันรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 11 เดือนมกราคมนี้เป็นวันแรก

ปกหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่นี้มีการปรับให้คำว่า ไต้หวัน เป็นตัวครึ้มและก็มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนคำว่าสาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นชื่อทางการ ได้ปรับให้ตัวเล็กลงแล้วก็อยู่ในขอบของวงกลมที่ล้อมเครื่องหมายของไต้หวัน เพื่อลดความสับสนระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แล้วก็ประเทศจีน (จีน)

ในวันดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วได้มีการเตรียมพร้อมหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่ไว้รองรับประชากรที่พึงพอใจทำปริมาณ 500,000 เล่ม โดยค่าทำหนังสือเดินทางสำหรับคนแก่อยู่ที่ 1,300 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือ 1,398 บาท ส่วนเด็กที่อายุต่ำยิ่งกว่า 14 ปีอยู่ที่ 900 ดอลลาร์ไต้หวันหรือ 968 บาท ในระหว่างที่หนังสือเดินทางแบบเดิมยังสามารถใช้ได้จนกระทั่งวันหมดอายุ
ดังนี้ปกหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่ของไต้หวันมีการเผยคราวแรกช่วงวันที่ 2 เดือนกันยายนก่อนหน้าที่ผ่านมา

ไต้หวันเริ่มใช้หนังสือเดินทางใหม่ ย้ำอัตลักษณ์ตัวเอง ไม่เกี่ยวจีน ช่วงวันที่ 11 ม.ค. นายโจเซฟ อู๋ รัฐมนตรีธุรกิจการค้าต่างชาติของไต้หวัน ได้เปิดตัวหนังสือเดินทางของไต้หวันรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 11 เดือนมกราคมนี้เป็นวันแรก ปกหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่นี้มีการปรับให้คำว่า ไต้หวัน เป็นตัวครึ้มและก็มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนคำว่าสาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นชื่อทางการ ได้ปรับให้ตัวเล็กลงแล้วก็อยู่ในขอบของวงกลมที่ล้อมเครื่องหมายของไต้หวัน เพื่อลดความสับสนระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แล้วก็ประเทศจีน (จีน) ในวันดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วได้มีการเตรียมพร้อมหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่ไว้รองรับประชากรที่พึงพอใจทำปริมาณ 500,000 เล่ม โดยค่าทำหนังสือเดินทางสำหรับคนแก่อยู่ที่ 1,300 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือ 1,398 บาท ส่วนเด็กที่อายุต่ำยิ่งกว่า 14 ปีอยู่ที่ 900 ดอลลาร์ไต้หวันหรือ 968 บาท ในระหว่างที่หนังสือเดินทางแบบเดิมยังสามารถใช้ได้จนกระทั่งวันหมดอายุ ดังนี้ปกหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่ของไต้หวันมีการเผยคราวแรกช่วงวันที่ 2 เดือนกันยายนก่อนหน้าที่ผ่านมา

ไต้หวันเริ่มใช้หนังสือเดินทางใหม่ ย้ำอัตลักษณ์ตัวเอง ไม่เกี่ยวจีน ช่วงวันที่ 11 ม.ค. นายโจเซฟ อู๋ รัฐมนตรีธุรกิจการค้าต่างชาติของไต้หวัน ได้เปิดตัวหนังสือเดินทางของไต้หวันรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 11 เดือนมกราคมนี้เป็นวันแรก ปกหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่นี้มีการปรับให้คำว่า ไต้หวัน เป็นตัวครึ้มและก็มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนคำว่าสาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นชื่อทางการ ได้ปรับให้ตัวเล็กลงแล้วก็อยู่ในขอบของวงกลมที่ล้อมเครื่องหมายของไต้หวัน เพื่อลดความสับสนระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แล้วก็ประเทศจีน (จีน) ในวันดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วได้มีการเตรียมพร้อมหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่ไว้รองรับประชากรที่พึงพอใจทำปริมาณ 500,000 เล่ม โดยค่าทำหนังสือเดินทางสำหรับคนแก่อยู่ที่ 1,300 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือ 1,398 บาท ส่วนเด็กที่อายุต่ำยิ่งกว่า 14 ปีอยู่ที่ 900 ดอลลาร์ไต้หวันหรือ 968 บาท ในระหว่างที่หนังสือเดินทางแบบเดิมยังสามารถใช้ได้จนกระทั่งวันหมดอายุ ดังนี้ปกหนังสือเดินทางรูปแบบใหม่ของไต้หวันมีการเผยคราวแรกช่วงวันที่ 2 เดือนกันยายนก่อนหน้าที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *