แมชชิ่งออนไลน์ช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ค้าขายคล่องแคล่ว พณ.ชอบใจฝ่าต่อ

  • 316


นายสมเด็จ สุบริบูรณ์ อธิบดีกรมสนับสนุนกิจการค้าระหว่างชาติ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวมาว่า จากการจัดกิจกรรมจับคู่พูดจาธุรกิจผ่านวิถีทางออนไลน์ (Online Business Matching – OBM) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภรรยานมา และก็ลาว พบว่า การจัดกิจกรรม OBM 2 ครั้งในมกราคม ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง สามารถสร้างค่ากิจการค้าระหว่างกันได้รวมกว่า 130 ล้านบาท ครอบคลุมอีกทั้งการร่วมลงทุน ความร่วมแรงร่วมมือธุรกิจ การรับขนส่งต่อ แล้วก็การผลิตโครงข่ายระหว่างกัน
นายสมเด็จ กล่าวต่อว่าต่อขาน แยกเป็นการดำเนินกิจกรรมการจัดจับคู่พูดจาธุรกิจผ่านวิถีทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยแล้วก็ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภรรยานมา มีการจับคู่สนทนากิจการค้า 49 คู่ สร้างราคาทางด้านการค้ากว่า 10.9 ล้านบาท แล้วก็การจัดกิจกรรมจับคู่สนทนาธุรกิจผ่านวิถีทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย และก็ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ลาว มีการจับคู่สนทนากิจการค้า 36 คู่ สร้างราคาทางด้านการค้ากว่า 120 ล้านบาท
นายสมเด็จ บอกว่า สำหรับเพื่อการจัดงานกิจกรรม OBM เป็นไปตามแนวทางนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายเอาไว้ในการสัมมนาคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนด้านการค้าขาย (กรมโรงงานอุตสาหกรรมการซื้อขาย) ให้กรมช่วยสนับสนุนและก็ปรับปรุงผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยให้มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศกรุ๊ปบริเวณลุ่มน้ำโขง แล้วก็ขยายโครงข่ายการให้บริการโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่งกรมมีแผนการดำเนินกิจกรรม OBM โดยตลอด เพื่อความให้การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการไทยสำหรับเพื่อการขยายตลาด รวมทั้งขยายกระบวนการทำธุรกิจในด้านโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งขยายความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆมากขึ้น

นายสมเด็จ สุบริบูรณ์ อธิบดีกรมสนับสนุนกิจการค้าระหว่างชาติ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวมาว่า จากการจัดกิจกรรมจับคู่พูดจาธุรกิจผ่านวิถีทางออนไลน์ (Online Business Matching – OBM) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภรรยานมา และก็ลาว พบว่า การจัดกิจกรรม OBM 2 ครั้งในมกราคม ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง สามารถสร้างค่ากิจการค้าระหว่างกันได้รวมกว่า 130 ล้านบาท ครอบคลุมอีกทั้งการร่วมลงทุน ความร่วมแรงร่วมมือธุรกิจ การรับขนส่งต่อ แล้วก็การผลิตโครงข่ายระหว่างกัน นายสมเด็จ กล่าวต่อว่าต่อขาน แยกเป็นการดำเนินกิจกรรมการจัดจับคู่พูดจาธุรกิจผ่านวิถีทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยแล้วก็ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภรรยานมา มีการจับคู่สนทนากิจการค้า 49 คู่ สร้างราคาทางด้านการค้ากว่า 10.9 ล้านบาท แล้วก็การจัดกิจกรรมจับคู่สนทนาธุรกิจผ่านวิถีทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย และก็ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ลาว มีการจับคู่สนทนากิจการค้า 36 คู่ สร้างราคาทางด้านการค้ากว่า 120 ล้านบาท นายสมเด็จ บอกว่า สำหรับเพื่อการจัดงานกิจกรรม OBM เป็นไปตามแนวทางนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายเอาไว้ในการสัมมนาคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนด้านการค้าขาย (กรมโรงงานอุตสาหกรรมการซื้อขาย)…

นายสมเด็จ สุบริบูรณ์ อธิบดีกรมสนับสนุนกิจการค้าระหว่างชาติ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวมาว่า จากการจัดกิจกรรมจับคู่พูดจาธุรกิจผ่านวิถีทางออนไลน์ (Online Business Matching – OBM) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภรรยานมา และก็ลาว พบว่า การจัดกิจกรรม OBM 2 ครั้งในมกราคม ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง สามารถสร้างค่ากิจการค้าระหว่างกันได้รวมกว่า 130 ล้านบาท ครอบคลุมอีกทั้งการร่วมลงทุน ความร่วมแรงร่วมมือธุรกิจ การรับขนส่งต่อ แล้วก็การผลิตโครงข่ายระหว่างกัน นายสมเด็จ กล่าวต่อว่าต่อขาน แยกเป็นการดำเนินกิจกรรมการจัดจับคู่พูดจาธุรกิจผ่านวิถีทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยแล้วก็ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภรรยานมา มีการจับคู่สนทนากิจการค้า 49 คู่ สร้างราคาทางด้านการค้ากว่า 10.9 ล้านบาท แล้วก็การจัดกิจกรรมจับคู่สนทนาธุรกิจผ่านวิถีทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย และก็ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ลาว มีการจับคู่สนทนากิจการค้า 36 คู่ สร้างราคาทางด้านการค้ากว่า 120 ล้านบาท นายสมเด็จ บอกว่า สำหรับเพื่อการจัดงานกิจกรรม OBM เป็นไปตามแนวทางนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายเอาไว้ในการสัมมนาคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนด้านการค้าขาย (กรมโรงงานอุตสาหกรรมการซื้อขาย)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *