เริ่มแล้ววันนี้! ต่างประเทศ 3 เชื้อชาติ กรุ๊ปผ่อนผันตามความเห็น คณะรัฐมนตรี แจ้งบัญชีรายชื่อผ่านระบบออนไลน์

  • 327


เริ่มแล้ววันนี้! ต่างชาติ 3 เชื้อชาติ กรุ๊ปผ่อนผันตามความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี แจ้งบัญชีรายชื่อผ่านระบบออนไลน์
ตอนวันที่ 15 เดือนมกราคม นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ ให้ความเอาใจใส่กับความปลอดภัยด้านของสุขภาพอนามัยของราษฎรคนประเทศไทยและก็ผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนต่างด้าวเป็นอย่างยิ่ง จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรควัววิด-19 ระลอกใหม่ ที่เจอผู้ติดโรคมากขึ้นอย่างเร็วในหลายจังหวัด รัฐบาลก็เลยควรมีมาตรการสำหรับการควบคุมรวมทั้งปกป้องการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด มีการปรับแผนดำเนินการเชิงรุก รวมถึงความร่วมแรงร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แล้วก็ราษฎร
นายสุชาติบอกว่า จากที่กระทรวงแรงงานได้เสนอทางเพื่อคณะรัฐมนตรีไตร่ตรองมีความเห็นถูกใจ เรื่อง การผ่อนปรนให้คนต่างด้าว 3 เชื้อชาติ (เขมร ลาว รวมทั้งภรรยานมา) ให้อยู่ในอาณาจักรแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างแม่นยำโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อชะลอการนำเข้าแรงงานต่างชาติ แล้วก็ทุเลาปัญหาเรื่องการขาดแรงงานของนาย/สถานประกอบการ พร้อมด้วยยั้งการแพร่ระบาดของโรควัววิด-19 จากข้างนอกประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นคนต่างด้าว 3 กรุ๊ป มี 1.คนต่างด้าวที่มีนายว่าจ้าง/สถานประกอบการ ปรารถนาว่าจ้าง 2.คนต่างด้าวที่มิได้ดำเนินงาน 3.ผู้ติดตามซึ่งเป็นลูกของคนต่างด้าวดังที่กล่าวถึงแล้วที่แก่ไม่เกิน 18 ปี
นายสุชาติบอกว่า นาย/สถานประกอบการ จำเป็นต้องแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่อยากว่าจ้าง แล้วก็คนต่างด้าวที่ยังไม่มีเจ้านายแจ้งข้อมูลบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ e-workpermit.doe.go.th ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 เดือนมกราคม-13 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นอันดับแรก เพื่อไปสู่กรรมวิธี ตรวจร่างกาย/ซื้อรับรองสุขภาพ ยื่นคำขอรับเอกสารสิทธิ์ดำเนินงาน แล้วก็ทำทะเบียนประวัติความเป็นมาคนซึ่งไร้สัญชาติไทยถัดไป
ด้านนายสุชาติ พรชัยยอดเยี่ยมกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน พูดถึงวิธีการปฏิบัติงานว่า สำหรับขั้นตอนขอรับเอกสารสิทธิ์ปฏิบัติงานของคนต่างด้าวเชื้อชาติเขมร ลาว และก็ภรรยานมา ตามความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีตอนวันที่ 29 เดือนธันวาคม 2563 แบ่งเป็น 2 กรณี ดังเช่น
– กรณีคนต่างด้าวมีนายว่าจ้าง รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นลูกของคนต่างด้าวดังที่กล่าวมาข้างต้นที่แก่ไม่เกิน 18 ปี มีขั้นตอนจัดการ ดังต่อไปนี้
1.แจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ให้ผู้ว่าจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบภาพถ่ายคนต่างด้าว พิมพ์เอกสารใบแจ้งจ่ายเงินค่าใบอนุมัติดำเนินการ ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. ถึงวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
2.ตรวจร่างกายและก็ซื้อรับรองสุขภาพ ให้นายพาคนต่างด้าวเข้ารับการตรวจคัดเลือกกรองวัววิด-19 แล้วก็ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ตามขั้นตอนการที่กระทรวงสาธารณสุขระบุ และก็ซื้อรับรองสุขภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี ค่าใช้สอยรวม ธุรกิจการค้าทั่วๆไป 7,200 บาท แล้วก็ธุรกิจการค้าประมงทะเล 7,300 บาท โดยจำต้องจัดการข้างในวันที่ 16 ม.ย. 2564
3.ยื่นคำขออนุญาตปฏิบัติงาน ให้เจ้านายจ่ายค่าคำร้องขอเอกสารสิทธิ์ปฏิบัติงาน ปริมาณ 1,900 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือ แบงค์กรุงไทย และก็ยื่นคำขออนุญาตดำเนินการแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบใบรับรองแพทย์แล้วก็หลักฐานการจ่ายเงิน รวมทั้งพิมพ์ใบรับคำร้องขออนุญาตปฏิบัติงาน เพื่อไปทำทะเบียนเรื่องราวคนซึ่งไร้สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ด้านในวันที่ 16 เดือนมิถุนายน 2564
4.ทำทะเบียนประวัติความเป็นมา ให้นายพาคนต่างด้าวไปทำทะเบียนเรื่องราว (กองทัพเรือ 38/1) แล้วก็บัตรประจำตัวคนซึ่งไร้สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีเอกสารสิทธิ์ปฏิบัติงานอยู่ข้างหลัง โดยนำใบรับคำร้องขออนุญาตปฏิบัติงานไปยื่นเป็นหลักฐานในสถานที่ที่กรมการปกครอง หรือจ.กรุงเทพฯ ระบุ ด้านในวันที่ 12 พ.ย. 2564 สำหรับค่าครองชีพทำทะเบียนประวัติความเป็นมา 20 บาท แล้วก็ค่าบัตรชมพู 60 บาท

– กรณีคนต่างด้าวยังไม่มีนาย รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นลูกของคนต่างด้าวดังที่กล่าวมาข้างต้นที่แก่ไม่เกิน 18 ปี มีขั้นตอนทำงาน ดังต่อไปนี้
1.คนต่างด้าวแจ้งข้อมูลบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ e-workpermit.doe.go.th ให้คนต่างด้าวแนบภาพถ่าย และก็พิมพ์หลักฐานการรับแจ้งข้อมูลบุคคลจากระบบออนไลน์ ซึ่งให้บริการ 4 ภาษาเป็นไทย เขมร ลาว ภรรยานมา ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. ถึงวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
2.ตรวจร่างกายรวมทั้งซื้อรับรองสุขภาพ  คนต่างด้าวใช้แบบแจ้งข้อมูลบุคคล เพื่อเข้ารับการตรวจคัดเลือกกรองวัววิด-19 และก็ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ตามกรรมวิธีที่กระทรวงสาธารณสุขระบุ รวมทั้งซื้อรับรองสุขภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี ค่าใช้สอยรวม 7,200 บาท โดยจะต้องดำเนินงานด้านในวันที่ 16 ม.ย. 2564
3.ทำทะเบียนเรื่องราว คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจโรค จำเป็นที่จะต้องไปทำทะเบียนความเป็นมาคนซึ่งไร้สัญชาติไทย (กองทัพเรือ 38/1)ในสถานที่ ที่กรมการปกครอง หรือกรุงเทพฯระบุ ด้านในวันที่ 16 เดือนมิถุนายน 2564 สำหรับค่าใช้สอยทำทะเบียนประวัติความเป็นมา 20 บาท รวมทั้งค่าบัตรสีชมพู 60 บาท (ในขั้นตอนนี้คนต่างด้าวยังมิได้รับบัตรสีชมพู)
4.คนต่างด้าวหานายรวมทั้งยื่นคำขออนุญาตดำเนินงาน ให้นายแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบภาพถ่ายคนต่างด้าว พิมพ์เอกสารจากในระบบออนไลน์ เพื่อไปจ่ายค่าคำร้องขอรับใบอนุมัติปฏิบัติงาน ปริมาณ 1,900 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือ แบงค์กรุงไทย และก็ยื่นคำขอรับใบอนุมัติดำเนินงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบใบรับรองแพทย์แล้วก็หลักฐานการจ่ายเงิน แล้วก็พิมพ์ใบรับคำร้องขออนุญาตดำเนินงาน เพื่อไปแก้ไขทะเบียนประวัติความเป็นมา (บัตรสีชมพู) ด้านในวันที่ 13 ก.ย. 2564
5.ปรับแก้ทะเบียนประวัติความเป็นมา คนต่างด้าวนำใบรับคำร้องขออนุญาตดำเนินการไปปรับแต่งทะเบียนประวัติความเป็นมา แล้วก็รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไร้สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีเอกสารสิทธิ์ดำเนินการอยู่ข้างหลังในสถานที่ที่กรมการปกครอง หรือจ.กรุงเทพฯ ระบุ ข้างในวันที่ 12 พ.ย. 2564 สำหรับคนต่างด้าวสถานที่ทำงานกิจการค้าประมงทะเล จำต้องไปทำหนังสือคนประจำเรือ หรือ Sea bookในกรมประมง เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยมีค่าประเพณี 100 บาท แล้วก็เมื่อกรมประมงพินิจพิเคราะห์เป็นระเบียบแล้วจะได้รับหนังสือคนประจำเรือ เป็นหลักฐานใช้คู่กับบัตรสีชมพูสำหรับเพื่อการอยู่แล้วก็ดำเนินการในประเทศ
ดังนี้ นาย/สถานประกอบการ และก็คนต่างด้าว 3 เชื้อชาติ (เขมร ลาว และก็ภรรยานมา) สามารถถามไถ่ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้พอดีที่ทำการหางานจังหวัด ที่ทำการหางานจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ 1-10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษาเขมร ภรรยานมา และก็อังกฤษ ให้บริการข่าวสาร และก็ชี้แนะขั้นตอนการจัดการ

เริ่มแล้ววันนี้! ต่างชาติ 3 เชื้อชาติ กรุ๊ปผ่อนผันตามความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี แจ้งบัญชีรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ ตอนวันที่ 15 เดือนมกราคม นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ ให้ความเอาใจใส่กับความปลอดภัยด้านของสุขภาพอนามัยของราษฎรคนประเทศไทยและก็ผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนต่างด้าวเป็นอย่างยิ่ง จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรควัววิด-19 ระลอกใหม่ ที่เจอผู้ติดโรคมากขึ้นอย่างเร็วในหลายจังหวัด รัฐบาลก็เลยควรมีมาตรการสำหรับการควบคุมรวมทั้งปกป้องการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด มีการปรับแผนดำเนินการเชิงรุก รวมถึงความร่วมแรงร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แล้วก็ราษฎร นายสุชาติบอกว่า จากที่กระทรวงแรงงานได้เสนอทางเพื่อคณะรัฐมนตรีไตร่ตรองมีความเห็นถูกใจ เรื่อง การผ่อนปรนให้คนต่างด้าว 3 เชื้อชาติ (เขมร ลาว รวมทั้งภรรยานมา) ให้อยู่ในอาณาจักรแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างแม่นยำโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อชะลอการนำเข้าแรงงานต่างชาติ แล้วก็ทุเลาปัญหาเรื่องการขาดแรงงานของนาย/สถานประกอบการ พร้อมด้วยยั้งการแพร่ระบาดของโรควัววิด-19 จากข้างนอกประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นคนต่างด้าว 3 กรุ๊ป มี 1.คนต่างด้าวที่มีนายว่าจ้าง/สถานประกอบการ ปรารถนาว่าจ้าง 2.คนต่างด้าวที่มิได้ดำเนินงาน 3.ผู้ติดตามซึ่งเป็นลูกของคนต่างด้าวดังที่กล่าวถึงแล้วที่แก่ไม่เกิน 18 ปี นายสุชาติบอกว่า นาย/สถานประกอบการ…

เริ่มแล้ววันนี้! ต่างชาติ 3 เชื้อชาติ กรุ๊ปผ่อนผันตามความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี แจ้งบัญชีรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ ตอนวันที่ 15 เดือนมกราคม นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ ให้ความเอาใจใส่กับความปลอดภัยด้านของสุขภาพอนามัยของราษฎรคนประเทศไทยและก็ผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนต่างด้าวเป็นอย่างยิ่ง จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรควัววิด-19 ระลอกใหม่ ที่เจอผู้ติดโรคมากขึ้นอย่างเร็วในหลายจังหวัด รัฐบาลก็เลยควรมีมาตรการสำหรับการควบคุมรวมทั้งปกป้องการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด มีการปรับแผนดำเนินการเชิงรุก รวมถึงความร่วมแรงร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แล้วก็ราษฎร นายสุชาติบอกว่า จากที่กระทรวงแรงงานได้เสนอทางเพื่อคณะรัฐมนตรีไตร่ตรองมีความเห็นถูกใจ เรื่อง การผ่อนปรนให้คนต่างด้าว 3 เชื้อชาติ (เขมร ลาว รวมทั้งภรรยานมา) ให้อยู่ในอาณาจักรแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างแม่นยำโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อชะลอการนำเข้าแรงงานต่างชาติ แล้วก็ทุเลาปัญหาเรื่องการขาดแรงงานของนาย/สถานประกอบการ พร้อมด้วยยั้งการแพร่ระบาดของโรควัววิด-19 จากข้างนอกประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นคนต่างด้าว 3 กรุ๊ป มี 1.คนต่างด้าวที่มีนายว่าจ้าง/สถานประกอบการ ปรารถนาว่าจ้าง 2.คนต่างด้าวที่มิได้ดำเนินงาน 3.ผู้ติดตามซึ่งเป็นลูกของคนต่างด้าวดังที่กล่าวถึงแล้วที่แก่ไม่เกิน 18 ปี นายสุชาติบอกว่า นาย/สถานประกอบการ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *