เย้าแหย่อย่าซื้อลอตเตอรี่นะ นายกรัฐมนตรี ทักเลข3ตัว ระหว่างคุยกับประชาชน ไม่ทันแล้วมั้ง

  • 265

ซื้อไม่ทันแล้วมั้ง นายกรัฐมนตรี ทักเลข 3 ตัว ระหว่างคุยกับประชาชนญาติพี่น้องเกษตรกรจ.สกลนคร เย้าแหย่อย่าซื้อลอตเตอรี่นะ
จากกรณี พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจสอบการผลักดันปศุสัตว์เกษตรค่าสูง การพัฒนาวัวเนื้อสกลนคร ที่บ้านท่าเลิศ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ช่วงวันที่ 15 ไม่.ย. 65 เยี่ยมชมการจัดการของกรุ๊ปวิสาหกิจชุมชนวัวขุนโพนยางคำ ให้กำลังใจกรุ๊ปเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวขุน เยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตอาหารสัตว์ลดทุนตามแผนการรัฐบาล พร้อมให้อาหารโคทุกตัวโคจะได้ไม่น้อยดวงใจ เยี่ยมชมแสดงการปิ้งปิ้งเนื้อวัวขุนประสิทธิภาพโพนยางคำ นั่งล้อมวงบนก้อนฟางข้าว เพื่อสนทนากับเกษตรกรกรุ๊ปผู้เลี้ยงวัวขุนโพนยางคำ

พล.อำเภอประยุทธ์ รายงานในช่วงท้ายเพราะว่า วันนี้ดีอกดีใจนานๆได้กลับมาได้กลิ่นนี้สักครั้ง ไม่ใช่ไม่เคย ตนก็บุตรหลานเกษตรกรเกษตรกร เคยชินกลิ่นนี้ดี

ดังนี้ตอนหนึ่งผู้แทนเกษตรกร ได้เอ่ยถึงมะพร้าวว่า ได้สั่งต้นมะพร้าวน้ำหอมมาปลูก 200 ต้น แม้กระนั้นตายไป 8 ต้น เหลือ 192 ต้น พล.อำเภอประยุทธ์ ก็เลยกล่าวเย้าแหย่ถึงต้นที่เหลือ 192 ต้น 190 กว่าต้นเพราะ “อย่าซื้อลอตเตอรี่นะ”

ซื้อไม่ทันแล้วมั้ง นายกรัฐมนตรี ทักเลข 3 ตัว ระหว่างคุยกับประชาชนญาติพี่น้องเกษตรกรจ.สกลนคร เย้าแหย่อย่าซื้อลอตเตอรี่นะ จากกรณี พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจสอบการผลักดันปศุสัตว์เกษตรค่าสูง การพัฒนาวัวเนื้อสกลนคร ที่บ้านท่าเลิศ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ช่วงวันที่ 15 ไม่.ย. 65 เยี่ยมชมการจัดการของกรุ๊ปวิสาหกิจชุมชนวัวขุนโพนยางคำ ให้กำลังใจกรุ๊ปเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวขุน เยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตอาหารสัตว์ลดทุนตามแผนการรัฐบาล พร้อมให้อาหารโคทุกตัวโคจะได้ไม่น้อยดวงใจ เยี่ยมชมแสดงการปิ้งปิ้งเนื้อวัวขุนประสิทธิภาพโพนยางคำ นั่งล้อมวงบนก้อนฟางข้าว เพื่อสนทนากับเกษตรกรกรุ๊ปผู้เลี้ยงวัวขุนโพนยางคำ พล.อำเภอประยุทธ์ รายงานในช่วงท้ายเพราะว่า วันนี้ดีอกดีใจนานๆได้กลับมาได้กลิ่นนี้สักครั้ง ไม่ใช่ไม่เคย ตนก็บุตรหลานเกษตรกรเกษตรกร เคยชินกลิ่นนี้ดี ดังนี้ตอนหนึ่งผู้แทนเกษตรกร ได้เอ่ยถึงมะพร้าวว่า ได้สั่งต้นมะพร้าวน้ำหอมมาปลูก 200 ต้น แม้กระนั้นตายไป 8 ต้น เหลือ 192 ต้น พล.อำเภอประยุทธ์ ก็เลยกล่าวเย้าแหย่ถึงต้นที่เหลือ 192 ต้น 190 กว่าต้นเพราะ “อย่าซื้อลอตเตอรี่นะ”

ซื้อไม่ทันแล้วมั้ง นายกรัฐมนตรี ทักเลข 3 ตัว ระหว่างคุยกับประชาชนญาติพี่น้องเกษตรกรจ.สกลนคร เย้าแหย่อย่าซื้อลอตเตอรี่นะ จากกรณี พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจสอบการผลักดันปศุสัตว์เกษตรค่าสูง การพัฒนาวัวเนื้อสกลนคร ที่บ้านท่าเลิศ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ช่วงวันที่ 15 ไม่.ย. 65 เยี่ยมชมการจัดการของกรุ๊ปวิสาหกิจชุมชนวัวขุนโพนยางคำ ให้กำลังใจกรุ๊ปเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวขุน เยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตอาหารสัตว์ลดทุนตามแผนการรัฐบาล พร้อมให้อาหารโคทุกตัวโคจะได้ไม่น้อยดวงใจ เยี่ยมชมแสดงการปิ้งปิ้งเนื้อวัวขุนประสิทธิภาพโพนยางคำ นั่งล้อมวงบนก้อนฟางข้าว เพื่อสนทนากับเกษตรกรกรุ๊ปผู้เลี้ยงวัวขุนโพนยางคำ พล.อำเภอประยุทธ์ รายงานในช่วงท้ายเพราะว่า วันนี้ดีอกดีใจนานๆได้กลับมาได้กลิ่นนี้สักครั้ง ไม่ใช่ไม่เคย ตนก็บุตรหลานเกษตรกรเกษตรกร เคยชินกลิ่นนี้ดี ดังนี้ตอนหนึ่งผู้แทนเกษตรกร ได้เอ่ยถึงมะพร้าวว่า ได้สั่งต้นมะพร้าวน้ำหอมมาปลูก 200 ต้น แม้กระนั้นตายไป 8 ต้น เหลือ 192 ต้น พล.อำเภอประยุทธ์ ก็เลยกล่าวเย้าแหย่ถึงต้นที่เหลือ 192 ต้น 190 กว่าต้นเพราะ “อย่าซื้อลอตเตอรี่นะ”