เปิดหลักเกณฑ์ปี 64 สิทธิใช้ตั๋วบินฟรี พนง.การบินไทย-ประธานบินฟรี 15 ปี

  • 267


เปิดหลักเกณฑ์ปี 64 สิทธิใช้ตั๋วบินฟรี พนง.การบินไทย-ประธานบินฟรี 15 ปี
 
การบินไทย- ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า ประธาน บมจ.การบินไทย ได้มีการติดต่อสื่อสารเป็นจดหมายเวียนถึงบุคลากร การบินไทย
ในวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่าน โดยแจ้ง เรื่อง “สิทธิการใช้บัตรขึ้นรถตามข้อกำหนดใหม่” ของการบินไทย ที่จะเริ่มใช้ในปี 2564
ได้แบ่ง “บุคลากรที่กำลังจะได้รับตั๋วฟรี” ออกเป็น 4 กรุ๊ป อาทิเช่น
บุคลากรปัจจุบันนี้รวมทั้งครอบครัว
บุคลากรที่ร่วมโครงงานพร้อมใจจาก Mutual Separation : MSP
บุคลากรเกษียณอายุและก็ลาออก
กรุ๊ปถูกเลิกว่าจ้าง, ครอบครัวของบุคลากรที่เสียชีวิต, อดีตกาลบุคลากร บดท.(การบินไทย) แล้วก็ผู้ติดตาม และก็เพื่อนเดินทาง
ส่วน “ตั๋วเรือบินตามข้อกำหนดใหม่” ที่จะให้บุคลากรใช้บินฟรีได้ แบ่งเป็น 3 ชนิด ดังเช่นว่า
ชนิด R1 ตั๋วฟรีการันตีมีที่นั่ง (Confirmed)
ชนิด R2 คือ ตั๋วที่จะต้องรอคอยสแตนบายจนกระทั่งจะมีที่นั่งว่าง
ZED ตั๋ว ZONE บุคลากรสามารถซื้อได้ในราคา 10-25% ของราคาเต็ม
ปัจจุบัน “การบินไทย” ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ใช้ตั๋วบินฟรี” กับบุคลากร 4 กรุ๊ป ตามเนื้อหาดังต่อไปนี้
กรุ๊ปที่ 1 บุคลากรเดี๋ยวนี้รวมทั้งครอบครัว ได้สิทธิใช้ตั๋วฟรี R2 100% กับตั๋วโซนซื้อได้ในราคา 10-25%
ส่วนบุคลากรระดับ EVP SVP VP MD ทั้งปวง ใช้สิทธิตั๋วบินฟรีจำพวก R1 ได้ 15 ปี
บุคลากรเดี๋ยวนี้และก็ครอบครัว รับสิทธิใช้ตั๋วบินฟรีตามอายุงาน ดังต่อไปนี้
ใช้สิทธิตั๋วฟรีสแตนบายที่นั่งชนิด R2 100%
กรุ๊ปที่ 1 อายุน้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้สิทธิฟรี เที่ยวบินระหว่างชาติ 1 ฉบับ/คน/ปี แล้วก็เที่ยวบินในประเทศ 1 ฉบับ/คน/ปี แม้กระนั้นจะมิได้สิทธิเลื่อนชั้นที่นั่ง
กรุ๊ปที่ 2 อายุงานพอๆกับหรือมากยิ่งกว่า 10 ปีขึ้นไป ใช้ตั๋วสแตนบาย R1 เที่ยวบินระหว่างชาติ 2 ฉบับ/คน/ปี ยกเลิกสิทธิเลื่อนชั้นที่นั่ง
ใช้สิทธิตั๋วฟรีรับรองที่นั่งชนิด R1 100% จะต้องมีอายุงานพอๆกับมากยิ่งกว่า 15 ปีขึ้นไป 1 ฉบับ/คน/5 ปี รับเพิ่ม 1 ฉบับ/คน/ทุก 5 ปี ยกเลิกสิทธิการเลื่อนชั้นที่นั่ง
สำหรับตั๋วชนิด TG ZED จำกัดปริมาณรวมตั๋วบินฟรีระหว่างชาติและก็ในประเทศเหลือ 6 ฉบับ/คน/ปี ยกเลิกสิทธิการเลื่อนชั้นที่นั่ง จากเดิม ให้สิทธิได้ไม่จำกัดปริมาณ
กรุ๊ปที่ 2 บุคลากรที่ร่วมแผนการพร้อมใจจาก MSP ใช้ตั๋วฟรีได้ทั้งยัง 3 จำพวกเป็นR1, R2, ZED
กรุ๊ปที่ 3 บุคลากรปลดเกษียณรวมทั้งลาออก ใช้ตั๋วฟรีได้ 2 ชนิดหมายถึงR1 กับ ZED เว้นเสียแต่ตั๋ว R2
กรุ๊ปที่ 4 บุคลากรกรุ๊ปถูกเลิกว่าจ้าง, ครอบครัวของบุคลากรที่เสียชีวิต, สมัยก่อนบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (บดท.) และก็ผู้ติดตาม แล้วก็เพื่อนเดินทาง ไม่มีสิทธิใช้ตั๋วฟรีอีกทั้ง 3 จำพวก
 
ขอบคุณมากที่มาประเทศชาติ

เปิดหลักเกณฑ์ปี 64 สิทธิใช้ตั๋วบินฟรี พนง.การบินไทย-ประธานบินฟรี 15 ปี   การบินไทย- ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า ประธาน บมจ.การบินไทย ได้มีการติดต่อสื่อสารเป็นจดหมายเวียนถึงบุคลากร การบินไทย ในวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่าน โดยแจ้ง เรื่อง “สิทธิการใช้บัตรขึ้นรถตามข้อกำหนดใหม่” ของการบินไทย ที่จะเริ่มใช้ในปี 2564 ได้แบ่ง “บุคลากรที่กำลังจะได้รับตั๋วฟรี” ออกเป็น 4 กรุ๊ป อาทิเช่น บุคลากรปัจจุบันนี้รวมทั้งครอบครัว บุคลากรที่ร่วมโครงงานพร้อมใจจาก Mutual Separation : MSP บุคลากรเกษียณอายุและก็ลาออก กรุ๊ปถูกเลิกว่าจ้าง, ครอบครัวของบุคลากรที่เสียชีวิต, อดีตกาลบุคลากร บดท.(การบินไทย) แล้วก็ผู้ติดตาม และก็เพื่อนเดินทาง ส่วน “ตั๋วเรือบินตามข้อกำหนดใหม่” ที่จะให้บุคลากรใช้บินฟรีได้ แบ่งเป็น 3 ชนิด ดังเช่นว่า ชนิด R1 ตั๋วฟรีการันตีมีที่นั่ง (Confirmed) ชนิด R2…

เปิดหลักเกณฑ์ปี 64 สิทธิใช้ตั๋วบินฟรี พนง.การบินไทย-ประธานบินฟรี 15 ปี   การบินไทย- ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า ประธาน บมจ.การบินไทย ได้มีการติดต่อสื่อสารเป็นจดหมายเวียนถึงบุคลากร การบินไทย ในวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่าน โดยแจ้ง เรื่อง “สิทธิการใช้บัตรขึ้นรถตามข้อกำหนดใหม่” ของการบินไทย ที่จะเริ่มใช้ในปี 2564 ได้แบ่ง “บุคลากรที่กำลังจะได้รับตั๋วฟรี” ออกเป็น 4 กรุ๊ป อาทิเช่น บุคลากรปัจจุบันนี้รวมทั้งครอบครัว บุคลากรที่ร่วมโครงงานพร้อมใจจาก Mutual Separation : MSP บุคลากรเกษียณอายุและก็ลาออก กรุ๊ปถูกเลิกว่าจ้าง, ครอบครัวของบุคลากรที่เสียชีวิต, อดีตกาลบุคลากร บดท.(การบินไทย) แล้วก็ผู้ติดตาม และก็เพื่อนเดินทาง ส่วน “ตั๋วเรือบินตามข้อกำหนดใหม่” ที่จะให้บุคลากรใช้บินฟรีได้ แบ่งเป็น 3 ชนิด ดังเช่นว่า ชนิด R1 ตั๋วฟรีการันตีมีที่นั่ง (Confirmed) ชนิด R2…