เปิดข้อแม้ ยื่นซองร้านค้าน้ำสถานศึกษาดัง อย่างน้อยปีละ 1 ล้าน ช่วยเหลือ’เครื่องดื่มการสัมมนา-ของขวั…

  • 289

เปิดข้อจำกัด ยื่นซองร้านค้าน้ำสถานศึกษาดัง อย่างต่ำปีละ 1 ล้าน ช่วยเหลือเครื่องดื่มสัมมนา-ของขวัญสำหรับวันปีใหม่อาจารย์
ช่วงวันที่ 23 เดือนมิถุนายน กรณีร้านค้าขายน้ำชงในสถานศึกษาดังแห่งหนึ่งบริเวณบางเขน ที่เปิดมานานกว่า 30 ปี จะปิดตัวลงในวันที่ 28 เดือนมิถุนายนนี้ ทำเอาบรรดานิสิตเก่าและก็ลูกศิษย์เดี๋ยวนี้ ต่างเสียดาย แล้วก็ได้แวะเวียนเข้าไปเก็บความทรงจำกันโดยตลอด โดยทางร้านค้าได้เปิดเพจเฟซบุ๊ก Tea Lek ร้านค้าน้ำโหลที่มีลักษณะเป็นแก้วในตำนานโพสต์เนื้อความ ช่วงวันที่ 20 เดือนมิถุนายนว่า นับถอยหลัง 8 วัน ร้านค้าน้ำโหลที่เป็นแก้วในตำนาน กำลังจะปิดตัวลง คนใดกันนึกถึงหรือต้องการรับประทานยังเข้าพบที่สถานที่เรียนได้ ตั้งแต่ วันพรุ่ง จนกระทั่ง วันที่ 28 เดือนมิถุนายน 2565 แต่ว่าต่อจากนั้นทางร้านค้าจะเปิดขายแบบออนไลน์ คนใดพึงพอใจ สามารถติดตามในหนทางเพจของร้านค้านะ” โดยปัจจัยการปิดร้านค้าเพราะสู้ค่าที่อย่างต่ำปีละไม่น้อยกว่าล้านบาท
ปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ประกาศสถานที่เรียน ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ หัวข้อการเลือกสรรร้านสวัสดิการ ขายผลิตภัณฑ์และก็เครื่องดื่ม มีเนื้อหาที่สำคัญเช่น ข้อ6 ข้อตกลงแล้วก็ข้อควรกระทำ ตั้งราคาอย่างน้อยสำหรับการเสนอราคา 1ภาคเรียนการเรียนรู้ ราคาเริ่ม 1 ล้านบาท ต่อ 1ปีการศึกษา โดยมอบเป็นรายได้ให้โรงเรียนจำนวนร้อยละ 10 มอบเป็นผลประโยชน์ปริมาณร้อยละ 90 คำสัญญาร้านสวัสดิการ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็เครื่องดื่ม เป็นการทำข้อตกลง 3 ปีการศึกษาเป็นปีการศึกษา 2565-2567 (1 ก.ค. 2565 ถึง 11 ม.ย. 2568 ) ผู้ประกอบกิจการยินดีให้การส่งเสริมทุนเล่าเรียน ปีการศึกษา 2565-2567 ปีการศึกษาละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งปวง 30,000 บาท ผู้ประกอบธุรกิจยินดีให้การเกื้อหนุนเครื่องดื่มสำหรับในการสัมมนาระดูคุณครูและก็พนักงานด้านการศึกษา ของขวัญสำหรับวันปีใหม่อาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ฯลฯ


 

สู้ไม่ไหว! ร้านค้าน้ำสถานที่เรียนดัง ปิดตำนาน 30 ปี ข้างหลังพบเรียกค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าอย่างน้อย ปีละล้าน

เปิดข้อจำกัด ยื่นซองร้านค้าน้ำสถานศึกษาดัง อย่างต่ำปีละ 1 ล้าน ช่วยเหลือเครื่องดื่มสัมมนา-ของขวัญสำหรับวันปีใหม่อาจารย์ ช่วงวันที่ 23 เดือนมิถุนายน กรณีร้านค้าขายน้ำชงในสถานศึกษาดังแห่งหนึ่งบริเวณบางเขน ที่เปิดมานานกว่า 30 ปี จะปิดตัวลงในวันที่ 28 เดือนมิถุนายนนี้ ทำเอาบรรดานิสิตเก่าและก็ลูกศิษย์เดี๋ยวนี้ ต่างเสียดาย แล้วก็ได้แวะเวียนเข้าไปเก็บความทรงจำกันโดยตลอด โดยทางร้านค้าได้เปิดเพจเฟซบุ๊ก Tea Lek ร้านค้าน้ำโหลที่มีลักษณะเป็นแก้วในตำนานโพสต์เนื้อความ ช่วงวันที่ 20 เดือนมิถุนายนว่า นับถอยหลัง 8 วัน ร้านค้าน้ำโหลที่เป็นแก้วในตำนาน กำลังจะปิดตัวลง คนใดกันนึกถึงหรือต้องการรับประทานยังเข้าพบที่สถานที่เรียนได้ ตั้งแต่ วันพรุ่ง จนกระทั่ง วันที่ 28 เดือนมิถุนายน 2565 แต่ว่าต่อจากนั้นทางร้านค้าจะเปิดขายแบบออนไลน์ คนใดพึงพอใจ สามารถติดตามในหนทางเพจของร้านค้านะ” โดยปัจจัยการปิดร้านค้าเพราะสู้ค่าที่อย่างต่ำปีละไม่น้อยกว่าล้านบาท ปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ประกาศสถานที่เรียน ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ หัวข้อการเลือกสรรร้านสวัสดิการ ขายผลิตภัณฑ์และก็เครื่องดื่ม มีเนื้อหาที่สำคัญเช่น ข้อ6 ข้อตกลงแล้วก็ข้อควรกระทำ ตั้งราคาอย่างน้อยสำหรับการเสนอราคา 1ภาคเรียนการเรียนรู้ ราคาเริ่ม 1 ล้านบาท…

เปิดข้อจำกัด ยื่นซองร้านค้าน้ำสถานศึกษาดัง อย่างต่ำปีละ 1 ล้าน ช่วยเหลือเครื่องดื่มสัมมนา-ของขวัญสำหรับวันปีใหม่อาจารย์ ช่วงวันที่ 23 เดือนมิถุนายน กรณีร้านค้าขายน้ำชงในสถานศึกษาดังแห่งหนึ่งบริเวณบางเขน ที่เปิดมานานกว่า 30 ปี จะปิดตัวลงในวันที่ 28 เดือนมิถุนายนนี้ ทำเอาบรรดานิสิตเก่าและก็ลูกศิษย์เดี๋ยวนี้ ต่างเสียดาย แล้วก็ได้แวะเวียนเข้าไปเก็บความทรงจำกันโดยตลอด โดยทางร้านค้าได้เปิดเพจเฟซบุ๊ก Tea Lek ร้านค้าน้ำโหลที่มีลักษณะเป็นแก้วในตำนานโพสต์เนื้อความ ช่วงวันที่ 20 เดือนมิถุนายนว่า นับถอยหลัง 8 วัน ร้านค้าน้ำโหลที่เป็นแก้วในตำนาน กำลังจะปิดตัวลง คนใดกันนึกถึงหรือต้องการรับประทานยังเข้าพบที่สถานที่เรียนได้ ตั้งแต่ วันพรุ่ง จนกระทั่ง วันที่ 28 เดือนมิถุนายน 2565 แต่ว่าต่อจากนั้นทางร้านค้าจะเปิดขายแบบออนไลน์ คนใดพึงพอใจ สามารถติดตามในหนทางเพจของร้านค้านะ” โดยปัจจัยการปิดร้านค้าเพราะสู้ค่าที่อย่างต่ำปีละไม่น้อยกว่าล้านบาท ปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ประกาศสถานที่เรียน ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ หัวข้อการเลือกสรรร้านสวัสดิการ ขายผลิตภัณฑ์และก็เครื่องดื่ม มีเนื้อหาที่สำคัญเช่น ข้อ6 ข้อตกลงแล้วก็ข้อควรกระทำ ตั้งราคาอย่างน้อยสำหรับการเสนอราคา 1ภาคเรียนการเรียนรู้ ราคาเริ่ม 1 ล้านบาท…