เต้ พระราม 7 สมัครใจสืบต่อแผนการ ‘ขวา’ หวังพาประเทศสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจทวีปเอเชีย

  • 269


เต้ พระราม 7 สมัครใจสืบต่อแผนการ ‘ขวา’ หวังพาประเทศสู่ศูนย์กลาง ด่านศุลกากรทวีปเอเชีย
ตอนวันที่ 17 ม.ค. นายมงคลกิตติ์ สุขสินสายธารความสนุก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ และก็ หัวหน้าพรรคไทยศรีงามย์ เผยถึงความคาดหมายสืบต่อแนวนโยบายที่ดีของสมัยก่อนนายกฯ ขวา เคยชินการปฏิบัติ ว่า ถ้าหากคุณขวายังไม่กลับไทยช่างเถิด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพี่เต้007 ฝ่ายค้านอิสระ ขอสืบต่อแผนการที่ดีรวมทั้งไปถึงเป้าหมายเอง
นายมงคลกิตติ์บอกว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยศรีสวยงามย์ สำหรับเพื่อการลงประกวดสำหรับในการออกเสียงหนต่อไปอันใกล้ ตนจะสืบต่อแนวทางของ ดร.ขวา เคยชินความประพฤติ อดีตกาลนายกฯของเมืองไทยถึง 2 ยุค แนวทางที่ดีๆที่เคยทำประสบผลสำเร็จมาแล้ว ที่เกิดคุณประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ปรับเปลี่ยนให้กับเหตุการณ์ตอนนี้ ทั้งยังแนวทางการผูกสัมพันธ์เพื่อค้าขายกับต่างถิ่นที่ลึกล้ำ สร้างรายได้ให้กับประชากรไทย ทำให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจในทวีปเอเชียให้ได้
“ในอนาคตอันใกล้ ผมจำเป็นต้องดึงคนเก่ง คนรุ่นหลัง คนรุ่นกึ่งกลาง คนรุ่นประสบการณ์ มาทำพรรคไทยศรีสวยย์ให้สามารถเป็นพรรคลู่ทาง พรรคที่ความปรารถนา พรรคที่การกระทำ ขจัดปัญหาแล้วจบได้จริง ที่จะทำให้เมืองไทย พลเมืองไทย มีชีวิตการดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทุกคน” นายมงคลกิตติ์กล่าว
ดังนี้ ข้างหลังนายมงคลกิตติ์เอ่ยถึงข้อความสำคัญดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กขอให้ยกตัวอย่างแนวนโยบาย
นายมงคลกิตติ์พูดว่า ค้าขายกับเมืองนอก ไม่ผูกขาดขายปลีก ลอตเตอรี่บนดิน คาสิโนถูกต้องตามกฎหมาย (ผมคิด) ให้โครงสร้างรองรับ เกษตรกรอดทน

เต้ พระราม 7 สมัครใจสืบต่อแผนการ ‘ขวา’ หวังพาประเทศสู่ศูนย์กลาง ด่านศุลกากรทวีปเอเชีย ตอนวันที่ 17 ม.ค. นายมงคลกิตติ์ สุขสินสายธารความสนุก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ และก็ หัวหน้าพรรคไทยศรีงามย์ เผยถึงความคาดหมายสืบต่อแนวนโยบายที่ดีของสมัยก่อนนายกฯ ขวา เคยชินการปฏิบัติ ว่า ถ้าหากคุณขวายังไม่กลับไทยช่างเถิด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพี่เต้007 ฝ่ายค้านอิสระ ขอสืบต่อแผนการที่ดีรวมทั้งไปถึงเป้าหมายเอง นายมงคลกิตติ์บอกว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยศรีสวยงามย์ สำหรับเพื่อการลงประกวดสำหรับในการออกเสียงหนต่อไปอันใกล้ ตนจะสืบต่อแนวทางของ ดร.ขวา เคยชินความประพฤติ อดีตกาลนายกฯของเมืองไทยถึง 2 ยุค แนวทางที่ดีๆที่เคยทำประสบผลสำเร็จมาแล้ว ที่เกิดคุณประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ปรับเปลี่ยนให้กับเหตุการณ์ตอนนี้ ทั้งยังแนวทางการผูกสัมพันธ์เพื่อค้าขายกับต่างถิ่นที่ลึกล้ำ สร้างรายได้ให้กับประชากรไทย ทำให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจในทวีปเอเชียให้ได้ “ในอนาคตอันใกล้ ผมจำเป็นต้องดึงคนเก่ง คนรุ่นหลัง คนรุ่นกึ่งกลาง คนรุ่นประสบการณ์ มาทำพรรคไทยศรีสวยย์ให้สามารถเป็นพรรคลู่ทาง พรรคที่ความปรารถนา พรรคที่การกระทำ ขจัดปัญหาแล้วจบได้จริง ที่จะทำให้เมืองไทย พลเมืองไทย มีชีวิตการดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทุกคน” นายมงคลกิตติ์กล่าว ดังนี้ ข้างหลังนายมงคลกิตติ์เอ่ยถึงข้อความสำคัญดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กขอให้ยกตัวอย่างแนวนโยบาย นายมงคลกิตติ์พูดว่า…

เต้ พระราม 7 สมัครใจสืบต่อแผนการ ‘ขวา’ หวังพาประเทศสู่ศูนย์กลาง ด่านศุลกากรทวีปเอเชีย ตอนวันที่ 17 ม.ค. นายมงคลกิตติ์ สุขสินสายธารความสนุก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ และก็ หัวหน้าพรรคไทยศรีงามย์ เผยถึงความคาดหมายสืบต่อแนวนโยบายที่ดีของสมัยก่อนนายกฯ ขวา เคยชินการปฏิบัติ ว่า ถ้าหากคุณขวายังไม่กลับไทยช่างเถิด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพี่เต้007 ฝ่ายค้านอิสระ ขอสืบต่อแผนการที่ดีรวมทั้งไปถึงเป้าหมายเอง นายมงคลกิตติ์บอกว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยศรีสวยงามย์ สำหรับเพื่อการลงประกวดสำหรับในการออกเสียงหนต่อไปอันใกล้ ตนจะสืบต่อแนวทางของ ดร.ขวา เคยชินความประพฤติ อดีตกาลนายกฯของเมืองไทยถึง 2 ยุค แนวทางที่ดีๆที่เคยทำประสบผลสำเร็จมาแล้ว ที่เกิดคุณประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ปรับเปลี่ยนให้กับเหตุการณ์ตอนนี้ ทั้งยังแนวทางการผูกสัมพันธ์เพื่อค้าขายกับต่างถิ่นที่ลึกล้ำ สร้างรายได้ให้กับประชากรไทย ทำให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจในทวีปเอเชียให้ได้ “ในอนาคตอันใกล้ ผมจำเป็นต้องดึงคนเก่ง คนรุ่นหลัง คนรุ่นกึ่งกลาง คนรุ่นประสบการณ์ มาทำพรรคไทยศรีสวยย์ให้สามารถเป็นพรรคลู่ทาง พรรคที่ความปรารถนา พรรคที่การกระทำ ขจัดปัญหาแล้วจบได้จริง ที่จะทำให้เมืองไทย พลเมืองไทย มีชีวิตการดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทุกคน” นายมงคลกิตติ์กล่าว ดังนี้ ข้างหลังนายมงคลกิตติ์เอ่ยถึงข้อความสำคัญดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กขอให้ยกตัวอย่างแนวนโยบาย นายมงคลกิตติ์พูดว่า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *