เช้าตรู่จนถึงสาย ฝุ่นผงพิษกรุงเทพมหานคร-บริเวณรอบๆ เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ วิกฤต 16 จุด

  • 302


 กรุงเทพมหานคร-ละแวกใกล้เคียง อ่วมฝุ่นละอองพิษทุกพื้นที่ เกินมาตรฐานวิกฤตสีแดง 16 จุด สูงสุดเขตบางขุนเทียน 116 มคกรัม/ลบ.มัธยม
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 มกราคม ศูนย์ขจัดปัญหามลภาวะทางอากาศ รายงานการตำหนิดตามสำรวจประสิทธิภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อม รายงานเหตุการณ์ เหตุการณ์ประสิทธิภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพมหานครและก็บริเวณรอบๆ ประสิทธิภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มส่งผลเสียต่อร่างกายถึงทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย
สารมลภาวะที่เกิดขึ้นทางอากาศที่ตรวจเจอเกินมาตรฐานตัวอย่างเช่น ฝุ่นผง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจเจอค่าระหว่าง 51 – 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐาน 50 มคกรัม/ลบ.มัธยมในทุกสถานที่วัด โดย PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในระดับวิกฤตสีแดง 16 พื้นที่ สูงสุดที่ ขอบถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน 116 มคกรัม/ลบ.มัธยม รองลงมาเป็น ต.มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร 105 มคกรัม/ลบ.มัธยม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 105 มคกรัม/ลบ.มัธยม เขตจอมทองคำ กรุงเทพมหานคร 98 มคกรัม/ลบ.มัธยม ขอบ ถนนมาเจริญก้าวหน้า เพชรเกษม 81 เขตหนองดวงเดือนม 98 มคกรัม/ลบ.มัธยม ขอบถนนเอกชัย เขตบางบอน 97 มคกรัม/ลบ.มัธยม ขอบ ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน 96 มคกรัม/ ลบ.มัธยม เขตบางแค 95 มคกรัม/ลบ.มัธยม ขอบถนนลำคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 94 มคกรัม/ลบ.มัธยม เขตจังหวัดธนบุรี 93 มคกรัม/ลบ.มัธยม อำเภอบางเสาธง จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 93 มคกรัม/ลบ.มัธยม ขอบถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ 92 มคกรัม/ลบ.มัธยม ขอบถนนกาญจนาภิเษก-ท่าพระ ขอบถนนแยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 92 มคกรัม/ลบ.มัธยม ขอบเซลเซียสที่พักรถไฟจังหวัดธนบุรี 5 เขตบางกอกใหญ่ 92 มคกรัม/ลบ.มัธยม ขอบถนนประชาชนอุทิศ เขตทุ่งครุ 91 มคกรัม/ลบ.มัธยม ตำบลบางเสาธง ขอบถนนบางนา-จังหวัดตราด เขตบางนา 91 มิลลิกรัม/ลบ.มัธยม

 กรุงเทพมหานคร-ละแวกใกล้เคียง อ่วมฝุ่นละอองพิษทุกพื้นที่ เกินมาตรฐานวิกฤตสีแดง 16 จุด สูงสุดเขตบางขุนเทียน 116 มคกรัม/ลบ.มัธยม เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 มกราคม ศูนย์ขจัดปัญหามลภาวะทางอากาศ รายงานการตำหนิดตามสำรวจประสิทธิภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อม รายงานเหตุการณ์ เหตุการณ์ประสิทธิภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพมหานครและก็บริเวณรอบๆ ประสิทธิภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มส่งผลเสียต่อร่างกายถึงทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย สารมลภาวะที่เกิดขึ้นทางอากาศที่ตรวจเจอเกินมาตรฐานตัวอย่างเช่น ฝุ่นผง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจเจอค่าระหว่าง 51 – 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐาน 50 มคกรัม/ลบ.มัธยมในทุกสถานที่วัด โดย PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในระดับวิกฤตสีแดง 16 พื้นที่ สูงสุดที่ ขอบถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน 116 มคกรัม/ลบ.มัธยม รองลงมาเป็น ต.มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร 105 มคกรัม/ลบ.มัธยม ตำบลปากน้ำ…

 กรุงเทพมหานคร-ละแวกใกล้เคียง อ่วมฝุ่นละอองพิษทุกพื้นที่ เกินมาตรฐานวิกฤตสีแดง 16 จุด สูงสุดเขตบางขุนเทียน 116 มคกรัม/ลบ.มัธยม เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 มกราคม ศูนย์ขจัดปัญหามลภาวะทางอากาศ รายงานการตำหนิดตามสำรวจประสิทธิภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อม รายงานเหตุการณ์ เหตุการณ์ประสิทธิภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพมหานครและก็บริเวณรอบๆ ประสิทธิภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มส่งผลเสียต่อร่างกายถึงทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย สารมลภาวะที่เกิดขึ้นทางอากาศที่ตรวจเจอเกินมาตรฐานตัวอย่างเช่น ฝุ่นผง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจเจอค่าระหว่าง 51 – 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐาน 50 มคกรัม/ลบ.มัธยมในทุกสถานที่วัด โดย PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในระดับวิกฤตสีแดง 16 พื้นที่ สูงสุดที่ ขอบถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน 116 มคกรัม/ลบ.มัธยม รองลงมาเป็น ต.มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร 105 มคกรัม/ลบ.มัธยม ตำบลปากน้ำ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *