หมู่บ้านทะลุฟ้าจี๋ปลดปล่อยสหาย ‘กู่แคน’ เปิดตัวร้อยกรองลำใหม่ เซิ้งหน้าเวทีพรึ่บ

  • 327


หมู่บ้านทะลุฟ้าจี๋ปลดปล่อยเพื่อนพ้อง ‘กู่แคน’ เปิดตัวร้อยกรองลำใหม่ เซิ้งหน้าเวทีพรึ่บ
ตอนวันที่ 23 มี.ค. บรรยากาศที่หมู่บ้านทะลุฟ้า เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาล มีการจัดงานกิจกรรม #ปลดปล่อยเพื่อนพ้องพวกเรา โดยมีการผลัดขึ้นทักทายบนเวทีอย่างถึงใจถึงอารมณ์
ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า สำหรับไฮไลต์ในวันนี้เป็นการแสดงของวง ‘กู่แคน’ ซึ่งมีการเปิดตัวร้อยกรองลำบทใหม่ โดยผู้ร่วมกิจกรรมต่างยืนขึ้นเซิ้งหน้าเวทีจำนวนมาก ยิ่งกว่านั้น ยังมีกิจกรรมเชิงเครื่องหมายสื่อถึงหัวข้อการถูกบังคับหาย รวมทั้งการแสดงโดยกรุ๊ปแผนกราษฎร์ดรัมส์รวมทั้งวงคนธรรมดาอีกด้วย

ในตอนหนึ่ง นางสาวชาติชั้นวรรณะกลุ่มคำ ธรรมสัตยา หรือ ตี้จังหวัดพะเยา ทักทายว่า พวกตนไม่มีแนวความคิดการทำลาย เวลาคุยคุ้นเคยในกรุ๊ปนักกิจกรรมไม่เคยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการผลิตความร้ายแรง มีแต่ว่าคุยกันว่า คนใดกันแน่จะเข้าตารางก่อน กำเนิดวันไหน ต้องการท่องเที่ยวไหน คนใดกันสำคัญกับตนเองบ้าง ก่อนจำต้องเข้าคุกต้องการทำอะไรบ้าง เราเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน นอกนั้น ยังเล่าถึงความซาบซึ้ง ที่มีต่อ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน ว่าเป็นผู้ที่ทำให้เดินทางจากจังหวัดพะเยามากมายรุงเทวดาตามคำเชิญให้มาทักทาย
โดยนายพริษฐ์เคยมาประสานมือแล้วกล่าวว่า ‘สู้ๆนะ’ เหตุเพราะตนทักทายถึงนักการเมืองมีชื่อเสียงคนหนึ่ง

 

หมู่บ้านทะลุฟ้าจี๋ปลดปล่อยเพื่อนพ้อง ‘กู่แคน’ เปิดตัวร้อยกรองลำใหม่ เซิ้งหน้าเวทีพรึ่บ ตอนวันที่ 23 มี.ค. บรรยากาศที่หมู่บ้านทะลุฟ้า เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาล มีการจัดงานกิจกรรม #ปลดปล่อยเพื่อนพ้องพวกเรา โดยมีการผลัดขึ้นทักทายบนเวทีอย่างถึงใจถึงอารมณ์ ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า สำหรับไฮไลต์ในวันนี้เป็นการแสดงของวง ‘กู่แคน’ ซึ่งมีการเปิดตัวร้อยกรองลำบทใหม่ โดยผู้ร่วมกิจกรรมต่างยืนขึ้นเซิ้งหน้าเวทีจำนวนมาก ยิ่งกว่านั้น ยังมีกิจกรรมเชิงเครื่องหมายสื่อถึงหัวข้อการถูกบังคับหาย รวมทั้งการแสดงโดยกรุ๊ปแผนกราษฎร์ดรัมส์รวมทั้งวงคนธรรมดาอีกด้วย ในตอนหนึ่ง นางสาวชาติชั้นวรรณะกลุ่มคำ ธรรมสัตยา หรือ ตี้จังหวัดพะเยา ทักทายว่า พวกตนไม่มีแนวความคิดการทำลาย เวลาคุยคุ้นเคยในกรุ๊ปนักกิจกรรมไม่เคยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการผลิตความร้ายแรง มีแต่ว่าคุยกันว่า คนใดกันแน่จะเข้าตารางก่อน กำเนิดวันไหน ต้องการท่องเที่ยวไหน คนใดกันสำคัญกับตนเองบ้าง ก่อนจำต้องเข้าคุกต้องการทำอะไรบ้าง เราเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน นอกนั้น ยังเล่าถึงความซาบซึ้ง ที่มีต่อ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน ว่าเป็นผู้ที่ทำให้เดินทางจากจังหวัดพะเยามากมายรุงเทวดาตามคำเชิญให้มาทักทาย โดยนายพริษฐ์เคยมาประสานมือแล้วกล่าวว่า ‘สู้ๆนะ’ เหตุเพราะตนทักทายถึงนักการเมืองมีชื่อเสียงคนหนึ่ง  

หมู่บ้านทะลุฟ้าจี๋ปลดปล่อยเพื่อนพ้อง ‘กู่แคน’ เปิดตัวร้อยกรองลำใหม่ เซิ้งหน้าเวทีพรึ่บ ตอนวันที่ 23 มี.ค. บรรยากาศที่หมู่บ้านทะลุฟ้า เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาล มีการจัดงานกิจกรรม #ปลดปล่อยเพื่อนพ้องพวกเรา โดยมีการผลัดขึ้นทักทายบนเวทีอย่างถึงใจถึงอารมณ์ ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า สำหรับไฮไลต์ในวันนี้เป็นการแสดงของวง ‘กู่แคน’ ซึ่งมีการเปิดตัวร้อยกรองลำบทใหม่ โดยผู้ร่วมกิจกรรมต่างยืนขึ้นเซิ้งหน้าเวทีจำนวนมาก ยิ่งกว่านั้น ยังมีกิจกรรมเชิงเครื่องหมายสื่อถึงหัวข้อการถูกบังคับหาย รวมทั้งการแสดงโดยกรุ๊ปแผนกราษฎร์ดรัมส์รวมทั้งวงคนธรรมดาอีกด้วย ในตอนหนึ่ง นางสาวชาติชั้นวรรณะกลุ่มคำ ธรรมสัตยา หรือ ตี้จังหวัดพะเยา ทักทายว่า พวกตนไม่มีแนวความคิดการทำลาย เวลาคุยคุ้นเคยในกรุ๊ปนักกิจกรรมไม่เคยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการผลิตความร้ายแรง มีแต่ว่าคุยกันว่า คนใดกันแน่จะเข้าตารางก่อน กำเนิดวันไหน ต้องการท่องเที่ยวไหน คนใดกันสำคัญกับตนเองบ้าง ก่อนจำต้องเข้าคุกต้องการทำอะไรบ้าง เราเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน นอกนั้น ยังเล่าถึงความซาบซึ้ง ที่มีต่อ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน ว่าเป็นผู้ที่ทำให้เดินทางจากจังหวัดพะเยามากมายรุงเทวดาตามคำเชิญให้มาทักทาย โดยนายพริษฐ์เคยมาประสานมือแล้วกล่าวว่า ‘สู้ๆนะ’ เหตุเพราะตนทักทายถึงนักการเมืองมีชื่อเสียงคนหนึ่ง