ส่งออกมันเส้นมีเฮ ข้าวโพดจีนแพงทำสถิติ ทุกเมืองรีบนำเข้า คตำบลแนะเจาะตลาดใหม่

  • 298


นายกีความกำหนัด รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยออกมาว่า กรมได้ติดตามเหตุการณ์ราคาข้าวโพดของจีน ซึ่งเป็นเมล็ดพืชตอบแทนมันสำปะหลังที่สำคัญ พบว่า ราคาข้าวโพดจีนสูงมากขึ้นเร็วเป็นประวัติการณ์ โดยในวันที่ 21 ม.ค. 2564 ราคาข้าวโพดเฉลี่ยในบริเวณซานตง อยู่ที่ 3,080 หยวนต่อตัน มากขึ้นจำนวนร้อยละ 69.51 จากตอนเดียวกันของปีกลายซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1,817 หยวนต่อตัน ด้วยเหตุว่าปริมาณการผลิตข้าวโพดไม่พอกับความอยากที่มากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มันเส้นของไทยแข่งเจริญขึ้น เป็นจังหวะดีของผู้ส่งออกมันเส้นของไทยจะรีบขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆในเขตที่นานัปการ นอกจากตลาดเดิมเป็นเจียงซูรวมทั้งซานตง
กรมได้รับแถลงการณ์ว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของจีนตอนล่างในพื้นที่เขตปกครองตนเองกว่างซีตี และก็บริเวณฝูเจี้ยน ได้ปรับสูตรอาหารสัตว์ของตัวเอง เพื่อใช้มันสำปะหลังตอบแทนข้าวโพดที่ราคาแพงสูงมากมายในตอนนี้ โดยแสดงสิ่งที่มีความต้องการนำเข้ามันเส้นของไทยมากขึ้นสม่ำเสมอ ประกอบกับเดี๋ยวนี้โรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคกึ่งกลางของจีนแถบเขตหูเป่ย์ ทยอยเปิดปฏิบัติงานผลิตแล้ว เพราะว่าราคาแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังอยู่ระดับ 7,250 หยวนต่อตัน ดึงดูดใจให้โรงงานเพิ่มกำลังในการผลิต ก็เลยเป็นจังหวะดีที่ผู้ส่งออกไทยจะขยายการส่งออกมันเส้นไปยังตลาดใหม่ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับมันเส้นไทยได้ไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 1.5 ล้านตันต่อปี หรือเท่ากันหัวมันสด 3.75 ล้านตันต่อปี
“เหตุการณ์แบบนี้ นับว่าเป็นตลาดของคนขาย แม้ผู้นำเข้ามันเส้นรายใหญ่กดราคารับซื้อ ผู้ส่งออกไทยสามารถขายมันเส้นให้กับบริเวณอื่นๆนอกจากเจียงซูแล้วก็ซานตง ซึ่งเป็นตลาดเดิม รวมทั้งถ้าเกิดผู้ส่งออกมันเส้นรายใดปรารถนาคำเสนอแนะสำหรับการขยายตลาดไปยังบริเวณใหม่ๆสามารถติดต่อไปยังที่ทำการช่วยเหลือกิจการค้าในต่างชาติที่กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคจีนได้โดยตรง เพื่อการส่งออกมันเส้นของไทยเติบโตโดยตลอด ยุติธรรม รวมทั้งรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังในประเทศ” นายกีความรัก กล่าว

นายกีความกำหนัด รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยออกมาว่า กรมได้ติดตามเหตุการณ์ราคาข้าวโพดของจีน ซึ่งเป็นเมล็ดพืชตอบแทนมันสำปะหลังที่สำคัญ พบว่า ราคาข้าวโพดจีนสูงมากขึ้นเร็วเป็นประวัติการณ์ โดยในวันที่ 21 ม.ค. 2564 ราคาข้าวโพดเฉลี่ยในบริเวณซานตง อยู่ที่ 3,080 หยวนต่อตัน มากขึ้นจำนวนร้อยละ 69.51 จากตอนเดียวกันของปีกลายซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1,817 หยวนต่อตัน ด้วยเหตุว่าปริมาณการผลิตข้าวโพดไม่พอกับความอยากที่มากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มันเส้นของไทยแข่งเจริญขึ้น เป็นจังหวะดีของผู้ส่งออกมันเส้นของไทยจะรีบขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆในเขตที่นานัปการ นอกจากตลาดเดิมเป็นเจียงซูรวมทั้งซานตง กรมได้รับแถลงการณ์ว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของจีนตอนล่างในพื้นที่เขตปกครองตนเองกว่างซีตี และก็บริเวณฝูเจี้ยน ได้ปรับสูตรอาหารสัตว์ของตัวเอง เพื่อใช้มันสำปะหลังตอบแทนข้าวโพดที่ราคาแพงสูงมากมายในตอนนี้ โดยแสดงสิ่งที่มีความต้องการนำเข้ามันเส้นของไทยมากขึ้นสม่ำเสมอ ประกอบกับเดี๋ยวนี้โรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคกึ่งกลางของจีนแถบเขตหูเป่ย์ ทยอยเปิดปฏิบัติงานผลิตแล้ว เพราะว่าราคาแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังอยู่ระดับ 7,250 หยวนต่อตัน ดึงดูดใจให้โรงงานเพิ่มกำลังในการผลิต ก็เลยเป็นจังหวะดีที่ผู้ส่งออกไทยจะขยายการส่งออกมันเส้นไปยังตลาดใหม่ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับมันเส้นไทยได้ไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 1.5 ล้านตันต่อปี หรือเท่ากันหัวมันสด 3.75 ล้านตันต่อปี “เหตุการณ์แบบนี้ นับว่าเป็นตลาดของคนขาย แม้ผู้นำเข้ามันเส้นรายใหญ่กดราคารับซื้อ ผู้ส่งออกไทยสามารถขายมันเส้นให้กับบริเวณอื่นๆนอกจากเจียงซูแล้วก็ซานตง ซึ่งเป็นตลาดเดิม รวมทั้งถ้าเกิดผู้ส่งออกมันเส้นรายใดปรารถนาคำเสนอแนะสำหรับการขยายตลาดไปยังบริเวณใหม่ๆสามารถติดต่อไปยังที่ทำการช่วยเหลือกิจการค้าในต่างชาติที่กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคจีนได้โดยตรง เพื่อการส่งออกมันเส้นของไทยเติบโตโดยตลอด ยุติธรรม รวมทั้งรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังในประเทศ” นายกีความรัก กล่าว

นายกีความกำหนัด รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยออกมาว่า กรมได้ติดตามเหตุการณ์ราคาข้าวโพดของจีน ซึ่งเป็นเมล็ดพืชตอบแทนมันสำปะหลังที่สำคัญ พบว่า ราคาข้าวโพดจีนสูงมากขึ้นเร็วเป็นประวัติการณ์ โดยในวันที่ 21 ม.ค. 2564 ราคาข้าวโพดเฉลี่ยในบริเวณซานตง อยู่ที่ 3,080 หยวนต่อตัน มากขึ้นจำนวนร้อยละ 69.51 จากตอนเดียวกันของปีกลายซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1,817 หยวนต่อตัน ด้วยเหตุว่าปริมาณการผลิตข้าวโพดไม่พอกับความอยากที่มากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มันเส้นของไทยแข่งเจริญขึ้น เป็นจังหวะดีของผู้ส่งออกมันเส้นของไทยจะรีบขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆในเขตที่นานัปการ นอกจากตลาดเดิมเป็นเจียงซูรวมทั้งซานตง กรมได้รับแถลงการณ์ว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของจีนตอนล่างในพื้นที่เขตปกครองตนเองกว่างซีตี และก็บริเวณฝูเจี้ยน ได้ปรับสูตรอาหารสัตว์ของตัวเอง เพื่อใช้มันสำปะหลังตอบแทนข้าวโพดที่ราคาแพงสูงมากมายในตอนนี้ โดยแสดงสิ่งที่มีความต้องการนำเข้ามันเส้นของไทยมากขึ้นสม่ำเสมอ ประกอบกับเดี๋ยวนี้โรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคกึ่งกลางของจีนแถบเขตหูเป่ย์ ทยอยเปิดปฏิบัติงานผลิตแล้ว เพราะว่าราคาแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังอยู่ระดับ 7,250 หยวนต่อตัน ดึงดูดใจให้โรงงานเพิ่มกำลังในการผลิต ก็เลยเป็นจังหวะดีที่ผู้ส่งออกไทยจะขยายการส่งออกมันเส้นไปยังตลาดใหม่ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับมันเส้นไทยได้ไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 1.5 ล้านตันต่อปี หรือเท่ากันหัวมันสด 3.75 ล้านตันต่อปี “เหตุการณ์แบบนี้ นับว่าเป็นตลาดของคนขาย แม้ผู้นำเข้ามันเส้นรายใหญ่กดราคารับซื้อ ผู้ส่งออกไทยสามารถขายมันเส้นให้กับบริเวณอื่นๆนอกจากเจียงซูแล้วก็ซานตง ซึ่งเป็นตลาดเดิม รวมทั้งถ้าเกิดผู้ส่งออกมันเส้นรายใดปรารถนาคำเสนอแนะสำหรับการขยายตลาดไปยังบริเวณใหม่ๆสามารถติดต่อไปยังที่ทำการช่วยเหลือกิจการค้าในต่างชาติที่กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคจีนได้โดยตรง เพื่อการส่งออกมันเส้นของไทยเติบโตโดยตลอด ยุติธรรม รวมทั้งรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังในประเทศ” นายกีความรัก กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *