‘สิเก๋’ มอบทุนเพื่อนักเรียนที่เรียนดี สะดุดตาเรื่องกีฬา ทำตัวดี แต่ว่าขาดเงินทุน

  • 251


‘สิโก้เก๋’ มอบทุนเพื่อนักเรียนที่เรียนดี เด่นเรื่องกีฬา ทำตัวดี แต่ว่าขาดเงินทุน
 
มูลนิธิสิเก๋ โดย “ผู้ฝึกสอนสิโก้เก๋” เกียรติ เสนาเมือง ประธานมูลนิธิสิโก้เก๋ ได้จัดการโครงงาน “ทุนสิหรูหราเพื่อนักเรียนที่ขาด” ตั้งแต่แมื่อการระบาดของวัววิด-19 เมื่อต้นปีการเล่าเรียน 2563 ก่อนหน้าที่ผ่านมา ด้วยเงินช่วยเหลือจากผู้มีจิตเชื่อถือ รวมทั้งการให้ทานสำหรับในการทำเสื้อของที่ระลึกของมูลนิธิสิโก้เก๋ โดยมีเนื้อหาของทุนที่ได้ดำเนินงานมอบแก่นักเรียนที่ขาดไปแล้วทั้งปี 2563 ดังต่อไปนี้
ทุนนักเรียนแพทย์ ได้ร่วมสมทบทุน ช่วยเหลือนักเรียนแพทย์ ในโครงงานบัณฑิตคืนถิ่นของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปริมาณ 2ทุน เป็นทุนเต็มปริมาณตลอดหลักสูตร 6 ปี เป็นจำนวนเงินปีละ 120,000 บาท
ทุนสิเก๋ รวมปริมาณ 53 ทุน ทั้งปี 2563 เป็นเงินปริมาณ 188,000 บาท โดยมีรายนามเด็กนักเรียนดังต่อไปนี้
1. เด็กชายดวงเพชร พระพรหมเทวดา สถานที่เรียนวชิราลัย จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่
2. นายกิตติเตียนกวิน ชาชุมตระกูล สถานที่เรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพฯ
3. เด็กหญิงอนัญญา ฟ้า สถานศึกษาโพธิสารพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. เด็กชาย จักรพันธ์ ปิดตาฝ้าย สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
5. เด็กชาย บัญญวิทย์ กายะชาติ สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
6. เด็กหญิง พุทธิดา จันทร์พิมพ์ สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
7. เด็กหญิง ณัฐความสนุกสนาน แก้วอาจเมือง สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
8. เด็กชาย เฉลิมพล สติปัญญาใส สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
9. เด็กชาย ซอดิ๊ก โมฮามัด สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
10. เด็กหญิง ปิยาพร ขวางกระโทก สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
11. เด็กชาย ศุภธัช ลาสา สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
12. ด.ญ เกวลิน เหตุเหล็ก สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
13. เด็กหญิง ณิชาประเสริฐ เรียนหัตถกรรม สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
14. เด็กหญิง พิมพ์ลดี หน้าผาลิโน สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
15. เด็กชาย ปรมี งามสามงาม สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
16. เด็กชาย จอมพล แปลงใน สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
17. เด็กชาย รักษาศักดา สังข์ทองคำ สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
18. เด็กหญิง ยาหยี ชาติทองคำ สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
19. เด็กหญิง จิเมืองตำหนิกาล บาปจันทร์ สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
20. เด็กชาย นัฐวุฒิ รัตพระอาทิตย์ สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
21. เด็กหญิง ธีรดา แซ่เตียว สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
22. เด็กหญิง ขว้างริฉัตร เหลือรักษา สถานที่เรียนวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
23. เด็กหญิง ชลลดา สมอาจ สถานศึกษาวัดปากน้ำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี
24. เด็กหญิง ลูกสาว ลาดสุโท สถานศึกษาพลเมืองบำเพ็ญ จ.กรุงเทพฯ
25. เด็กหญิง เกกลุ่มคำ ก้อนเมฆวิณิชย์นุช สถานศึกษาพลเมืองบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
26. เด็กหญิง ซิม งัด สถานที่เรียนประชากรบำเพ็ญ จ.กรุงเทพฯ
27. เด็กหญิง ณัฏฐความบันเทิง ชฎาเพชรเป็นเยี่ยม สถานที่เรียนพลเมืองบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
28. เด็กหญิง ปุญญิศา ไชยดูพล สถานที่เรียนประชาชนบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพ
29. เด็กหญิง ฐิตาภา ราชมาลา สถานที่เรียนประชาชนบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพ
30. เด็กหญิง เมยวดี จินดามล สถานที่เรียนพลเมืองบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
31. เด็กหญิง ฤทัยมณี แซ่แต้ สถานศึกษาประชากรบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
32. เด็กหญิง นวรัตน์ ศรีส่องแสง สถานที่เรียนประชากรบำเพ็ญ จ.กรุงเทพฯ
33. เด็กหญิง พรทิพย์ สามแสงสว่าง สถานศึกษาราษฎรบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
34. เด็กหญิงชัญญา บัว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
35. เด็กชายดุลยวัต ปิ่นปักผมหอม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
36. เด็กหญิงทศวราพร สมุหนักปราชญ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
37. เด็กหญิงพิชาณันท์ บุญทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
38. เด็กหญิงศุภิสรา กว้างขวางสาครินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
39. เด็กชาย กฎหมายธรรมนูญ เหมหงส์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
40. เด็กหญิงอาทิเช่นตยา พิณวานิช โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
41. เด็กหญิงฟ้าประทาน แสงสว่างคำสวย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
42. นายวีรพล แย้มยวน มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
43. นายสิทธิมือ งอยกุดจิก มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
44. นายผู้รู้แจ้ง แสนโคตร มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
45. นายชญานิน ป้องทองคำ มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
46. นายปวรุตม์ โคตรจำปา มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
47. นายสิพระอาทิตย์ชญ์ ทองคำขั้น มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
48. นายสรวิศ จันทร์เพ็ญ มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
49. นายชัยรัตน์ ไร่เป็นเยี่ยม มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
50. นายเครื่องหมายชัย ทองคำมา มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
51. นายเตวิช ภาชาติชั้นวรรณะ มหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม จังหวัดจังหวัดนครพนม
 
อนึ่งได้มีการมอบทุนดังที่กล่าวมาแล้วก่อนที่จะ “สิเก๋” จะเดินทางไปคุมกลุ่มฮองอันห์ ยาลาย ในศึกวีลีก ของประเทศเวียดนาม อยู่ขณะนี้
 
 
 
 

‘สิโก้เก๋’ มอบทุนเพื่อนักเรียนที่เรียนดี เด่นเรื่องกีฬา ทำตัวดี แต่ว่าขาดเงินทุน   มูลนิธิสิเก๋ โดย “ผู้ฝึกสอนสิโก้เก๋” เกียรติ เสนาเมือง ประธานมูลนิธิสิโก้เก๋ ได้จัดการโครงงาน “ทุนสิหรูหราเพื่อนักเรียนที่ขาด” ตั้งแต่แมื่อการระบาดของวัววิด-19 เมื่อต้นปีการเล่าเรียน 2563 ก่อนหน้าที่ผ่านมา ด้วยเงินช่วยเหลือจากผู้มีจิตเชื่อถือ รวมทั้งการให้ทานสำหรับในการทำเสื้อของที่ระลึกของมูลนิธิสิโก้เก๋ โดยมีเนื้อหาของทุนที่ได้ดำเนินงานมอบแก่นักเรียนที่ขาดไปแล้วทั้งปี 2563 ดังต่อไปนี้ ทุนนักเรียนแพทย์ ได้ร่วมสมทบทุน ช่วยเหลือนักเรียนแพทย์ ในโครงงานบัณฑิตคืนถิ่นของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปริมาณ 2ทุน เป็นทุนเต็มปริมาณตลอดหลักสูตร 6 ปี เป็นจำนวนเงินปีละ 120,000 บาท ทุนสิเก๋ รวมปริมาณ 53 ทุน ทั้งปี 2563 เป็นเงินปริมาณ 188,000 บาท โดยมีรายนามเด็กนักเรียนดังต่อไปนี้ 1. เด็กชายดวงเพชร พระพรหมเทวดา สถานที่เรียนวชิราลัย จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ 2. นายกิตติเตียนกวิน ชาชุมตระกูล สถานที่เรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพฯ…

‘สิโก้เก๋’ มอบทุนเพื่อนักเรียนที่เรียนดี เด่นเรื่องกีฬา ทำตัวดี แต่ว่าขาดเงินทุน   มูลนิธิสิเก๋ โดย “ผู้ฝึกสอนสิโก้เก๋” เกียรติ เสนาเมือง ประธานมูลนิธิสิโก้เก๋ ได้จัดการโครงงาน “ทุนสิหรูหราเพื่อนักเรียนที่ขาด” ตั้งแต่แมื่อการระบาดของวัววิด-19 เมื่อต้นปีการเล่าเรียน 2563 ก่อนหน้าที่ผ่านมา ด้วยเงินช่วยเหลือจากผู้มีจิตเชื่อถือ รวมทั้งการให้ทานสำหรับในการทำเสื้อของที่ระลึกของมูลนิธิสิโก้เก๋ โดยมีเนื้อหาของทุนที่ได้ดำเนินงานมอบแก่นักเรียนที่ขาดไปแล้วทั้งปี 2563 ดังต่อไปนี้ ทุนนักเรียนแพทย์ ได้ร่วมสมทบทุน ช่วยเหลือนักเรียนแพทย์ ในโครงงานบัณฑิตคืนถิ่นของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ปริมาณ 2ทุน เป็นทุนเต็มปริมาณตลอดหลักสูตร 6 ปี เป็นจำนวนเงินปีละ 120,000 บาท ทุนสิเก๋ รวมปริมาณ 53 ทุน ทั้งปี 2563 เป็นเงินปริมาณ 188,000 บาท โดยมีรายนามเด็กนักเรียนดังต่อไปนี้ 1. เด็กชายดวงเพชร พระพรหมเทวดา สถานที่เรียนวชิราลัย จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ 2. นายกิตติเตียนกวิน ชาชุมตระกูล สถานที่เรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพฯ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *