สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขยายคำบัญชาเพิ่มอีก ให้ ขรก.ดำเนินงานที่บ้าน ข้างหลังวัววิด-19 ระบาดหนักสม่ำเสมอ

  • 329


สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขยายคำบัญชาเพิ่มเติมอีก ให้ ขรก.ปฏิบัติงานที่บ้าน ข้างหลังวัววิด-19 ระบาดหนักสม่ำเสมอ
ตอนวันที่ 4 เดือนมกราคม ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองป้องกันรวมทั้งล้มล้างการคดโกงแห่งชาติ (ที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ออกประกาศที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง กรรมวิธีการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งข้าราชการในสังกัดที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (COVID-2019) (ฉบับที่ 2) บอกว่า จากที่ได้มีประกาศสำนักงน ปปช.ระบุวันที่ 2 เดือนธันวาคม 2563 เรื่อง กระบวนการทำตัว ของเรารชการรวมทั้งข้าราชการในสังกัดที่ทำการ ปปช .สาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (COVID-2019) ประกอบบันหนกสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ สบท.35/ ว 0736 ระบุวันที่ 28 ธ.ค. 2563 ได้กำหนดให้บุคลกรที่ปฏิบัติการที่ทำการ เปรียญเปรียญช ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นกรุ๊ปมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ ดำเนินการในที่อยู่อาศัย (Work rom Home : WFH) จนกระทั่งวันที่ 3 เดือนมกราคม 2564 นั้น
ด้วยเหตุว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (COVID- 2019) ได้มีความร้ายแรงแล้วก็แพร่ไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (วัววิด- 19) ได้มีการประกาศใช้มาตรการทำงานที่ควบคุมสูงสุด ปริมาณ 28 จังหวัด อย่างเช่น จังหวัดกรุงเทพ ตาก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทสคร ฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เมืองจันท์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดระนอง โดยเหตุนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็คุ้มครองป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งไม่ให้มีการระบาดมากเพิ่มขึ้น และก็เพื่อสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลสำหรับในการคุ้มครองปกป้องและก็ควบคุมโรคติดเชื้อดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว ก็เลยระบุหนทางกาประพฤติตัวของเจ้าหน้าที่รัฐและก็ข้าราชการในสังกัดที่ทำการ ปเปรียญช. เพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้
1.ให้ผู้อำนวยการสำนักสถาบัน/กรุ๊ป ซึ่งตั้งอยู่ในที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศูนย์กลาง บริหารจัดแจงการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยให้มีผู้มาดำเนินงานในหน่วยงานในวันแล้ววันเล่าราวๆปริมาณร้อยละ 70แล้วก็คนที่ทำงานในที่พักที่อาศัย (Work from Home : WFH) ปริมาณร้อยละ 30 หรือตามสมควร จนกระทั่งจะมีคำบัญชาเปลี่ยน ดังนี้ การจัดการจัดแจงหลักการทำงานดังที่กล่าวมาแล้วจะต้องสามารถรองรับต่อภาระหน้าที่งานและก็ในกรณีที่อาจมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนด้วย และก็จำเป็นต้องนึกถึงคนที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่ดินราชการประกาศเป็นหลักที่สีแดง
2. ให้ขยายช่วงเวลาการกระทำงานในที่อยู่ที่อาศัย (Work from Home : WFH) สำหรับบุคคลที่เป็นกรุ๊ปมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 ตามบันทึกสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลด่วนที่สุด ที่ สบท.35/ ว 0736 ระบุวันที่ 28 เดือนธันวาคม เช่น คนที่อาศัยอยู่อยู่ในจังหวัดพื้นที่ราชการประกาศเป็นหลักที่สีแดง 4 จังหวัดหมายถึงจัหวัดจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม แล้วก็เดินทางไป-กลับสำหรับการดำเนินการ และก็คนที่เดินทางมาดำเนินการโดยระบบคมนาคมสาธารณะ ออกไปจนกระทั่งวันที่ 17 เดือนมกราคม 2564 ที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค รวมทั้งที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัด ให้นำวิถีทางตามข้อ 1.และก็ ข้อ 2.ไปประยุกต์ตามความหมาะสมกับเหตุการณ์แล้วก็คล้ายคลึงตามประกาศของแต่ละพื้นที่ โดยให้รายงานให้ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค รู้ถัดไป ดังนี้ ให้ส่งผลเมื่อวันที่ 4 เดือนมกราคม 2564 ประกาศในวันที่ 3 ม.ค. 2564 เซ็นนายวรพีทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขยายคำบัญชาเพิ่มเติมอีก ให้ ขรก.ปฏิบัติงานที่บ้าน ข้างหลังวัววิด-19 ระบาดหนักสม่ำเสมอ ตอนวันที่ 4 เดือนมกราคม ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองป้องกันรวมทั้งล้มล้างการคดโกงแห่งชาติ (ที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ออกประกาศที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง กรรมวิธีการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งข้าราชการในสังกัดที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (COVID-2019) (ฉบับที่ 2) บอกว่า จากที่ได้มีประกาศสำนักงน ปปช.ระบุวันที่ 2 เดือนธันวาคม 2563 เรื่อง กระบวนการทำตัว ของเรารชการรวมทั้งข้าราชการในสังกัดที่ทำการ ปปช .สาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (COVID-2019) ประกอบบันหนกสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ สบท.35/ ว 0736 ระบุวันที่ 28 ธ.ค. 2563 ได้กำหนดให้บุคลกรที่ปฏิบัติการที่ทำการ เปรียญเปรียญช ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นกรุ๊ปมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ ดำเนินการในที่อยู่อาศัย (Work rom Home : WFH) จนกระทั่งวันที่ 3…

สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขยายคำบัญชาเพิ่มเติมอีก ให้ ขรก.ปฏิบัติงานที่บ้าน ข้างหลังวัววิด-19 ระบาดหนักสม่ำเสมอ ตอนวันที่ 4 เดือนมกราคม ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองป้องกันรวมทั้งล้มล้างการคดโกงแห่งชาติ (ที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ออกประกาศที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง กรรมวิธีการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งข้าราชการในสังกัดที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (COVID-2019) (ฉบับที่ 2) บอกว่า จากที่ได้มีประกาศสำนักงน ปปช.ระบุวันที่ 2 เดือนธันวาคม 2563 เรื่อง กระบวนการทำตัว ของเรารชการรวมทั้งข้าราชการในสังกัดที่ทำการ ปปช .สาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (COVID-2019) ประกอบบันหนกสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ สบท.35/ ว 0736 ระบุวันที่ 28 ธ.ค. 2563 ได้กำหนดให้บุคลกรที่ปฏิบัติการที่ทำการ เปรียญเปรียญช ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นกรุ๊ปมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ ดำเนินการในที่อยู่อาศัย (Work rom Home : WFH) จนกระทั่งวันที่ 3…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *