ศบค.เปิดเผยวัววิดใหม่ 490 ราย ไม่มีตายเพิ่ม ทั้งโลกติดโรครายวันต่ำลง เหลือ 4-5 แสนราย

  • 265


ศบค.เปิดเผยวัววิดใหม่ 490 ราย ไม่มีตายเพิ่ม ทั่วทั้งโลกติดโรครายวันลดน้อยลง เหลือ 4-5 แสนราย
ช่วงวันที่ 6 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.พรรณประภา ยงค์เครือญาติ ผู้ช่วยผู้ประกาศศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (วัววิด-19)(ศบค.) รายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของวัววิด-19 ในประเทศไทยว่า
ในวันนี้เจอผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 490 ราย เป็นการติดเชื้อโรคในประเทศ 479 ราย แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังรวมทั้งบริการ 67 ราย รวมทั้งผู้ติดเชื้อโรคจากการคัดเลือกกรองเชิงรุกในชุมชน 412 ราย กรุ๊ปผู้เดินทางมาจากเมืองนอกแล้วก็เข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 10 ราย รวมทั้งที่มิได้เข้าสถานกักกันโรค 1 ราย จากมาเลเซีย ดังนี้ ปริมาณคนป่วยรวมสะสม 23,13 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อโรคในประเทศ 20,605 ราย จากการคัดเลือกกรองเชิงรุก 13,236 ราย รักษาหายแล้ว 16,274 ราย เหลือรักษาอยู่ 6,781 ราย แบ่งเป็นอยู่ในโรงหมอ (โรงพยาบาล) 2,320 ราย โรงพยาบาลสนาม 4,461 ราย รวมทั้งคนเสียชีวิตสะสมที่ 79 ราย ส่วนการระบาดรอบใหม่ผู้ติดโรคสะสม 18,897 ราย เสียชีวิต 19 ราย
พญ.พรรณประภาพูดว่า การแบ่งแยกผู้ติดโรค 479 รายใหม่วันนี้ พบว่า จังหวัดสมุทรสาคร 450 ราย คิดเป็นปริมาณร้อยละ 93.9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร) 23 ราย จำนวนร้อยละ 4.8 แล้วก็จังหวัดอื่นๆ6 ราย จำนวนร้อยละ 1.3 แม้กระนั้น ผู้ติดโรคจากระบบบริการฯ 67 ราย เจอใน กรุงเทพมหานคร 23 ราย เป็นชาวไทย 14 ราย ภรรยานมา 7 ราย จีน 1 รายแล้วก็อเมริกัน 1 ราย จังหวัดสมุทรสาคร 40 ราย ตาก 2 ราย จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ราย เพชรบุรี 1 ราย ส่วนการคัดเลือกกรองเชิงรุกในชุมชน 412 ราย เจอใน จังหวัดสมุทรสาคร 410 ราย เป็นคนประเทศไทย 18 ราย ภรรยานมา 391 ราย ลาว 1 ราย รวมทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดละ 1 ราย ดังนี้ วันนี้เจอผู้เดินทางมาจากมาเลเซีย 1 ราย เป็นหญิงเขมร อายุ 37 ปี เดินทางผ่านหนทางธรรมชาติใน จังหวัดจังหวัดนราธิวาส ตรวจเจอเชื้อแล้วก็เข้ารักษาที่ โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส
พญ.พรรณประภาบอกว่า เหตุการณ์ทั่วทั้งโลกสะสม 105.90 ล้านราย เป็นรายใหม่ 481,790 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 14,246 ราย สะสม 2.30 ล้านราย โดย 5 ประเทศแรกที่มีคนไข้รับรองสะสมเยอะที่สุดหมายถึงอเมริกา ประเทศอินเดีย บราซิล รัสเซีย รวมทั้งสหราชอาณาจักร ดังนี้ ตั้งแต่สิ้นปีก่อนหน้านี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ คนเจ็บรายใหม่ทั้งโลกยังมีปริมาณมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามีทิศทางน้อยลงนิดหน่อย จากที่เคยเจอสูงสุดวันละ 8 แสนราย ตอนนี้เหลือ 4-5 แสนราย ในเวลาที่เหตุการณ์ฝั่งทวีปเอเชีย ยังจำต้องเฝ้าระวังเป็น มาเลเซีย ที่มีชายแดนติดต่อกับ 4 จังหวัดทางด้านใตนของไทย โดยวันนี้เจอผู้เจ็บป่วยรายใหม่ 3,391 ราย

ศบค.เปิดเผยวัววิดใหม่ 490 ราย ไม่มีตายเพิ่ม ทั่วทั้งโลกติดโรครายวันลดน้อยลง เหลือ 4-5 แสนราย ช่วงวันที่ 6 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.พรรณประภา ยงค์เครือญาติ ผู้ช่วยผู้ประกาศศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (วัววิด-19)(ศบค.) รายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของวัววิด-19 ในประเทศไทยว่า ในวันนี้เจอผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 490 ราย เป็นการติดเชื้อโรคในประเทศ 479 ราย แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังรวมทั้งบริการ 67 ราย รวมทั้งผู้ติดเชื้อโรคจากการคัดเลือกกรองเชิงรุกในชุมชน 412 ราย กรุ๊ปผู้เดินทางมาจากเมืองนอกแล้วก็เข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 10 ราย รวมทั้งที่มิได้เข้าสถานกักกันโรค 1 ราย จากมาเลเซีย ดังนี้ ปริมาณคนป่วยรวมสะสม 23,13 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อโรคในประเทศ 20,605 ราย จากการคัดเลือกกรองเชิงรุก 13,236 ราย รักษาหายแล้ว 16,274 ราย เหลือรักษาอยู่ 6,781 ราย…

ศบค.เปิดเผยวัววิดใหม่ 490 ราย ไม่มีตายเพิ่ม ทั่วทั้งโลกติดโรครายวันลดน้อยลง เหลือ 4-5 แสนราย ช่วงวันที่ 6 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.พรรณประภา ยงค์เครือญาติ ผู้ช่วยผู้ประกาศศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (วัววิด-19)(ศบค.) รายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของวัววิด-19 ในประเทศไทยว่า ในวันนี้เจอผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 490 ราย เป็นการติดเชื้อโรคในประเทศ 479 ราย แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังรวมทั้งบริการ 67 ราย รวมทั้งผู้ติดเชื้อโรคจากการคัดเลือกกรองเชิงรุกในชุมชน 412 ราย กรุ๊ปผู้เดินทางมาจากเมืองนอกแล้วก็เข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 10 ราย รวมทั้งที่มิได้เข้าสถานกักกันโรค 1 ราย จากมาเลเซีย ดังนี้ ปริมาณคนป่วยรวมสะสม 23,13 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อโรคในประเทศ 20,605 ราย จากการคัดเลือกกรองเชิงรุก 13,236 ราย รักษาหายแล้ว 16,274 ราย เหลือรักษาอยู่ 6,781 ราย…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *