วัววิด-19 ไทยวันนี้ เจอเพิ่ม 65 ราย จังหวัดสมุทรสาครพบได้มากสุด 47 ราย

  • 280


วัววิด-19 ไทยวันนี้ เจอเพิ่ม 65 ราย จังหวัดสมุทรสาครพบได้มากสุด 47 ราย
ช่วงวันที่ 7 เดือนมีนาคม 2564 เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานเหตุการณ์การระบาดของวัววิด-19 เมื่อเวลา 11.00 น. ในประเทศ พบว่า มีคนป่วยรายใหม่ 65 ราย คนไข้รับรองสะสม 26,370 ราย หายแล้ว 25,744 ราย รวมทั้ง เสียชีวิตสะสม 85 ราย
โดยเหตุการณ์วันนี้ (7 มี.ค.) มีผู้ติดโรคมากขึ้น 65 คน มีผู้ติดเชื้อโรครักษาหาย 58 คน คนเจ็บยังรักษาอยู่ 541 คน และไม่มีคนไข้ติดโรคเสียชีวิตอะไร
สำหรับผู้ติดโรควันนี้ 65 คนแยกเป็น
1.ผู้ติดโรคที่เดินทางกลับจากต่างแดนเข้าState Quarantine 3 คน
2.ผู้ติดเชื้อโรคที่เดินทางกลับจากต่างแดน ไม่เข้าLocal Quarantine 2 คน
3.ผู้ติดโรคภายในประเทศ ปริมาณ 60 คน
3.1ตรวจค้นเชื้อเชิงรุก 40 คน
3.2ตรวจค้นเชื้อโดยผู้ติดโรคเดินทางไปตรวจที่โรงหมอ 20 คน
โดยตรวจเจอที่จังหวัดสมุทรสาครเยอะที่สุด 47 คน โดยแยกเป็น
-เป็นผู้ติดโรค ที่ตรวจค้นเชื้อเชิงรุก 38 คน คนประเทศไทย 11 คน คนต่างด้าว 27 คน
-เป็นผู้ติดโรค ที่ไปตรวจที่โรงหมอ 9 คน คนประเทศไทย 3 คน คนต่างด้าว 6 คน
-เป็นผู้ติดเชื้อโรค ที่อยู่ใระบบควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัย(Bubble&Seal ) 0 คน ชาวไทย 0 คน คนต่างด้าว 0 คน
ในจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจค้นเชื้อเชิงรุกสะสมทั้งผอง 209,058คน(มากขึ้นจากเมื่อวานนี้ 2,126คน) เจอผู้ติดโรค 13,566 คน คิดเป็น 6.49%

วัววิด-19 ไทยวันนี้ เจอเพิ่ม 65 ราย จังหวัดสมุทรสาครพบได้มากสุด 47 ราย ช่วงวันที่ 7 เดือนมีนาคม 2564 เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานเหตุการณ์การระบาดของวัววิด-19 เมื่อเวลา 11.00 น. ในประเทศ พบว่า มีคนป่วยรายใหม่ 65 ราย คนไข้รับรองสะสม 26,370 ราย หายแล้ว 25,744 ราย รวมทั้ง เสียชีวิตสะสม 85 ราย โดยเหตุการณ์วันนี้ (7 มี.ค.) มีผู้ติดโรคมากขึ้น 65 คน มีผู้ติดเชื้อโรครักษาหาย 58 คน คนเจ็บยังรักษาอยู่ 541 คน และไม่มีคนไข้ติดโรคเสียชีวิตอะไร สำหรับผู้ติดโรควันนี้ 65 คนแยกเป็น 1.ผู้ติดโรคที่เดินทางกลับจากต่างแดนเข้าState Quarantine 3 คน 2.ผู้ติดเชื้อโรคที่เดินทางกลับจากต่างแดน ไม่เข้าLocal…

วัววิด-19 ไทยวันนี้ เจอเพิ่ม 65 ราย จังหวัดสมุทรสาครพบได้มากสุด 47 ราย ช่วงวันที่ 7 เดือนมีนาคม 2564 เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานเหตุการณ์การระบาดของวัววิด-19 เมื่อเวลา 11.00 น. ในประเทศ พบว่า มีคนป่วยรายใหม่ 65 ราย คนไข้รับรองสะสม 26,370 ราย หายแล้ว 25,744 ราย รวมทั้ง เสียชีวิตสะสม 85 ราย โดยเหตุการณ์วันนี้ (7 มี.ค.) มีผู้ติดโรคมากขึ้น 65 คน มีผู้ติดเชื้อโรครักษาหาย 58 คน คนเจ็บยังรักษาอยู่ 541 คน และไม่มีคนไข้ติดโรคเสียชีวิตอะไร สำหรับผู้ติดโรควันนี้ 65 คนแยกเป็น 1.ผู้ติดโรคที่เดินทางกลับจากต่างแดนเข้าState Quarantine 3 คน 2.ผู้ติดเชื้อโรคที่เดินทางกลับจากต่างแดน ไม่เข้าLocal…