รายงานหน้า2 : ติวเข้ม‘ฝ่ายค้าน’ ก่อนยื่นญัตติ‘ซักฟอก’

  • 323


หมายเหตุ – นักวิชาการชี้ทางแล้วก็ข้อแนะนำต่อพรรคร่วมฝ่ายค้านสำหรับเพื่อการยื่นญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 25 เดือนมกราคมนี้
อ่อนโยน นวลสกุล
นักวิชาการด้านวิชารัฐศาสตร์

ยุทธพร อิสรชัย
นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มัธยมจังหวัดสุโขทัยธรรมาธิราช

พินลูกสาว สกุลมาก
คุณครูคณะรัฐศาสตร์และก็รัฐประศาสนศาสตร์ มัธยมจังหวัดเชียงใหม่

อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
คุณครูคณะรัฐศาสตร์ มัธยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ – นักวิชาการชี้ทางแล้วก็ข้อแนะนำต่อพรรคร่วมฝ่ายค้านสำหรับเพื่อการยื่นญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 25 เดือนมกราคมนี้ อ่อนโยน นวลสกุล นักวิชาการด้านวิชารัฐศาสตร์ ยุทธพร อิสรชัย นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มัธยมจังหวัดสุโขทัยธรรมาธิราช พินลูกสาว สกุลมาก คุณครูคณะรัฐศาสตร์และก็รัฐประศาสนศาสตร์ มัธยมจังหวัดเชียงใหม่ อรรถสิทธิ์ พานแก้ว คุณครูคณะรัฐศาสตร์ มัธยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ – นักวิชาการชี้ทางแล้วก็ข้อแนะนำต่อพรรคร่วมฝ่ายค้านสำหรับเพื่อการยื่นญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 25 เดือนมกราคมนี้ อ่อนโยน นวลสกุล นักวิชาการด้านวิชารัฐศาสตร์ ยุทธพร อิสรชัย นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มัธยมจังหวัดสุโขทัยธรรมาธิราช พินลูกสาว สกุลมาก คุณครูคณะรัฐศาสตร์และก็รัฐประศาสนศาสตร์ มัธยมจังหวัดเชียงใหม่ อรรถสิทธิ์ พานแก้ว คุณครูคณะรัฐศาสตร์ มัธยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *