ราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศเลื่อนลำดับ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ จาก 3 พรรคการเมือง ข้างหลังมีคนลาออก

  • 150

ราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศเลื่อนลำดับ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ จาก 3 พรรคการเมือง ข้างหลังมีคนลาออก
ตอนวันที่ 23 ม.ค. เว็บไซต์ไซค์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับต่อไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นพวกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งพื้นที่ว่าง ปริมาณ 3 ตำแหน่ง มี
1. นางสาวเบญญา นันทเหวี่ยง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง แทน นายเขตเมือง เหล่าธรรมทัศน์ ที่ได้มีจดหมายลาออกจากตำแหน่ง

2.นายพิชัย ฟุ้งกระจายเรืองโรจน์  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย แทน นายนิยม ทิวทัศน์รรธนดิฐกุล  ที่ได้มีใบลาออกจากตำแหน่ง

3. นายโกไม่นทร์ คราวฆธนาความรื่นเริง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชากรเมือง แทน นายธนกร วังบุญอาจชนะ ที่ได้มีจดหมายลาออกจากตำแหน่ง

 

ราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศเลื่อนลำดับ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ จาก 3 พรรคการเมือง ข้างหลังมีคนลาออก ตอนวันที่ 23 ม.ค. เว็บไซต์ไซค์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับต่อไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นพวกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งพื้นที่ว่าง ปริมาณ 3 ตำแหน่ง มี 1. นางสาวเบญญา นันทเหวี่ยง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง แทน นายเขตเมือง เหล่าธรรมทัศน์ ที่ได้มีจดหมายลาออกจากตำแหน่ง 2.นายพิชัย ฟุ้งกระจายเรืองโรจน์  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย แทน นายนิยม ทิวทัศน์รรธนดิฐกุล  ที่ได้มีใบลาออกจากตำแหน่ง 3. นายโกไม่นทร์ คราวฆธนาความรื่นเริง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชากรเมือง แทน นายธนกร วังบุญอาจชนะ ที่ได้มีจดหมายลาออกจากตำแหน่ง  

ราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศเลื่อนลำดับ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ จาก 3 พรรคการเมือง ข้างหลังมีคนลาออก ตอนวันที่ 23 ม.ค. เว็บไซต์ไซค์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับต่อไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นพวกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งพื้นที่ว่าง ปริมาณ 3 ตำแหน่ง มี 1. นางสาวเบญญา นันทเหวี่ยง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง แทน นายเขตเมือง เหล่าธรรมทัศน์ ที่ได้มีจดหมายลาออกจากตำแหน่ง 2.นายพิชัย ฟุ้งกระจายเรืองโรจน์  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย แทน นายนิยม ทิวทัศน์รรธนดิฐกุล  ที่ได้มีใบลาออกจากตำแหน่ง 3. นายโกไม่นทร์ คราวฆธนาความรื่นเริง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชากรเมือง แทน นายธนกร วังบุญอาจชนะ ที่ได้มีจดหมายลาออกจากตำแหน่ง