ย้อนอ่านคำบัญชา รองผู้ว่าราชการสมทุรสาคร ก่อนเจอจำนวนวัววิดกลับมาพุ่งอีกครั้ง

  • 354


ย้อนอ่านคำบัญชารองข้าหลวงประจำจังหวัด สมทุรสาครก่อนเจอจำนวนวัววิดกลับมาพุ่งอีกครั้ง
ภายหลังที่ปัจจุบันช่วงวันที่ 17 มกราคม64 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา จำนวนการได้รับเชื้อวัววิด-19 ที่จังหวัดจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มสูงมากขึ้นอีกนั้น “ความเห็นชอบชนออนไลน์” ขอคำบัญชาจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร ได้เซ็นชื่อคำบัญชาปัจจุบันช่วงวันที่ 15 เดือนมกราคม 64 เรื่อง มาตรการการปกป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (วัววิด-19 ฉบับที่ 42
โดยรายละเอียดของประกาศดังที่กล่าวมาข้างต้นคือเรื่องของการปิดสถานที่ มีประโยชน์สำคัญยกตัวอย่างเช่น
1.ร้านตัดผม เปิดได้อีกทั้งจังหวัด ตั้งแต่เวลา 06.00 -21.00 น. แม้กระนั้นจะต้องมีมาตรการควบคุมปริมาณผู้เข้าใช้ แล้วก็วิธีการป้องกัน
2.ห้องอาหาร เปิดได้อีกทั้งจังหวัด เว้นเสียแต่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ใน 8 ตำบล ที่เป็นหลักที่ควบคุมสูงสุด มี 1.ตำบลท่าทราย 2.ตำบลมหาชัย 3.ตำบลโกรกกราก 4 .ตำบลท่าฉลอม 5.ตำบลทุ่งนาดี 6.ตำบลบางต้นหญ้าแพรก 7.ตำบลโคกขาม 8.ตำบลท่าจีน ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เป็นจัดจำหน่ายของกินแบบนำกลับไปกินที่บ้านแค่นั้น โดยห้องอาหารที่เปิดได้ควรมีมาตรการเว้นระยะห่างทางด้านสังคม นั่งได้โต๊ะละ 1-2 คน (มีฉากกัน) เนื้อหากฎระเบียบตามเอกสารแนบ
โดยประกาศดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 เดือนมกราคม-1 เดือนกุมภาพันธ์64

ย้อนอ่านคำบัญชารองข้าหลวงประจำจังหวัด สมทุรสาครก่อนเจอจำนวนวัววิดกลับมาพุ่งอีกครั้ง ภายหลังที่ปัจจุบันช่วงวันที่ 17 มกราคม64 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา จำนวนการได้รับเชื้อวัววิด-19 ที่จังหวัดจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มสูงมากขึ้นอีกนั้น “ความเห็นชอบชนออนไลน์” ขอคำบัญชาจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร ได้เซ็นชื่อคำบัญชาปัจจุบันช่วงวันที่ 15 เดือนมกราคม 64 เรื่อง มาตรการการปกป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (วัววิด-19 ฉบับที่ 42 โดยรายละเอียดของประกาศดังที่กล่าวมาข้างต้นคือเรื่องของการปิดสถานที่ มีประโยชน์สำคัญยกตัวอย่างเช่น 1.ร้านตัดผม เปิดได้อีกทั้งจังหวัด ตั้งแต่เวลา 06.00 -21.00 น. แม้กระนั้นจะต้องมีมาตรการควบคุมปริมาณผู้เข้าใช้ แล้วก็วิธีการป้องกัน 2.ห้องอาหาร เปิดได้อีกทั้งจังหวัด เว้นเสียแต่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ใน 8 ตำบล ที่เป็นหลักที่ควบคุมสูงสุด มี 1.ตำบลท่าทราย 2.ตำบลมหาชัย 3.ตำบลโกรกกราก 4 .ตำบลท่าฉลอม 5.ตำบลทุ่งนาดี 6.ตำบลบางต้นหญ้าแพรก 7.ตำบลโคกขาม 8.ตำบลท่าจีน ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เป็นจัดจำหน่ายของกินแบบนำกลับไปกินที่บ้านแค่นั้น โดยห้องอาหารที่เปิดได้ควรมีมาตรการเว้นระยะห่างทางด้านสังคม…

ย้อนอ่านคำบัญชารองข้าหลวงประจำจังหวัด สมทุรสาครก่อนเจอจำนวนวัววิดกลับมาพุ่งอีกครั้ง ภายหลังที่ปัจจุบันช่วงวันที่ 17 มกราคม64 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา จำนวนการได้รับเชื้อวัววิด-19 ที่จังหวัดจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มสูงมากขึ้นอีกนั้น “ความเห็นชอบชนออนไลน์” ขอคำบัญชาจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร ได้เซ็นชื่อคำบัญชาปัจจุบันช่วงวันที่ 15 เดือนมกราคม 64 เรื่อง มาตรการการปกป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (วัววิด-19 ฉบับที่ 42 โดยรายละเอียดของประกาศดังที่กล่าวมาข้างต้นคือเรื่องของการปิดสถานที่ มีประโยชน์สำคัญยกตัวอย่างเช่น 1.ร้านตัดผม เปิดได้อีกทั้งจังหวัด ตั้งแต่เวลา 06.00 -21.00 น. แม้กระนั้นจะต้องมีมาตรการควบคุมปริมาณผู้เข้าใช้ แล้วก็วิธีการป้องกัน 2.ห้องอาหาร เปิดได้อีกทั้งจังหวัด เว้นเสียแต่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ใน 8 ตำบล ที่เป็นหลักที่ควบคุมสูงสุด มี 1.ตำบลท่าทราย 2.ตำบลมหาชัย 3.ตำบลโกรกกราก 4 .ตำบลท่าฉลอม 5.ตำบลทุ่งนาดี 6.ตำบลบางต้นหญ้าแพรก 7.ตำบลโคกขาม 8.ตำบลท่าจีน ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เป็นจัดจำหน่ายของกินแบบนำกลับไปกินที่บ้านแค่นั้น โดยห้องอาหารที่เปิดได้ควรมีมาตรการเว้นระยะห่างทางด้านสังคม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *