พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ รถยนต์ชีวนิรภัยตรวจคัดเลือกกรองวัววิด-19 ให้พสกนิกรกรุ๊ปเสี่ยง ตลาดเขตบางแค

  • 348


พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ รถยนต์ชีวนิรภัยตรวจคัดเลือกกรองวัววิด-19 ให้ราษฎรกรุ๊ปเสี่ยง ตลาดบริเวณบางแค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหาขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถยนต์เก็บเนื้อเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้จังหวัดกรุงเทพมหานครเอามาให้บริการตรวจคัดเลือกกรองเชิงรุกหาเชื้อวัววิด-19 ให้กับราษฎรในพื้นที่เสี่ยง 6 ตลาด เขตบางแคและก็พื้นที่ใกล้เคียง
ช่วงวันที่ 14 มี.ค. พล.ตำบลอำเภออัศวิน ขวัญเมือง ข้าหลวงประจำจังหวัดจังหวัดกรุงเทพ กล่าวมาว่า ต่อเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19  ซึ่งได้มีการตรวจเจอผู้ติดโรครอบๆตลาดในพื้นที่เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพก็เลยขอโฆษณาให้กับพลเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่รอบๆตลาดสิริเศรษฐนันท์ (แสงสว่างฟ้าเก่า) ตลาดห้างสรรพสินค้าบางแค ตลาดคำเลื่องลือ ตลาดแสงม ตลาดใหม่บางแค และก็ตลาดวันเดอร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 13 มี.ค. 64 เข้ารับการตรวจคัดเลือกกรองหาเชื้อไวรัสวัววิด-19
โดยจังหวัดกรุงเทพมหานครจะนำรถยนต์เก็บเนื้อเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปริมาณ 4 คัน มากระทำเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างด้วยแนวทางตรวจหาหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) ให้กับราษฎรทั่วๆไปที่มีการเสี่ยงสูงข้างต้น โดยไม่ต้องจ่ายเงินในรอบๆสวนสาธารณะข้างเดอะมอลล์บางแค ในวันที่ 15 – 16 มี.ค. 64 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถรองรับการตรวจค้นเชื้อให้ราษฎรได้วันละ 800 คน

ดังนี้ ถ้ามีราษฎรหวังเข้ารับการตรวจเยอะๆ จังหวัดกรุงเทพจะใคร่ครวญขยายวันสำหรับการให้บริการตรวจค้นเชื้อเพิ่มเติมอีกถัดไป

พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ รถยนต์ชีวนิรภัยตรวจคัดเลือกกรองวัววิด-19 ให้ราษฎรกรุ๊ปเสี่ยง ตลาดบริเวณบางแค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหาขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถยนต์เก็บเนื้อเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้จังหวัดกรุงเทพมหานครเอามาให้บริการตรวจคัดเลือกกรองเชิงรุกหาเชื้อวัววิด-19 ให้กับราษฎรในพื้นที่เสี่ยง 6 ตลาด เขตบางแคและก็พื้นที่ใกล้เคียง ช่วงวันที่ 14 มี.ค. พล.ตำบลอำเภออัศวิน ขวัญเมือง ข้าหลวงประจำจังหวัดจังหวัดกรุงเทพ กล่าวมาว่า ต่อเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19  ซึ่งได้มีการตรวจเจอผู้ติดโรครอบๆตลาดในพื้นที่เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพก็เลยขอโฆษณาให้กับพลเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่รอบๆตลาดสิริเศรษฐนันท์ (แสงสว่างฟ้าเก่า) ตลาดห้างสรรพสินค้าบางแค ตลาดคำเลื่องลือ ตลาดแสงม ตลาดใหม่บางแค และก็ตลาดวันเดอร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 13 มี.ค. 64 เข้ารับการตรวจคัดเลือกกรองหาเชื้อไวรัสวัววิด-19 โดยจังหวัดกรุงเทพมหานครจะนำรถยนต์เก็บเนื้อเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปริมาณ 4 คัน มากระทำเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างด้วยแนวทางตรวจหาหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) ให้กับราษฎรทั่วๆไปที่มีการเสี่ยงสูงข้างต้น โดยไม่ต้องจ่ายเงินในรอบๆสวนสาธารณะข้างเดอะมอลล์บางแค ในวันที่ 15 – 16 มี.ค. 64 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป…

พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ รถยนต์ชีวนิรภัยตรวจคัดเลือกกรองวัววิด-19 ให้ราษฎรกรุ๊ปเสี่ยง ตลาดบริเวณบางแค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหาขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถยนต์เก็บเนื้อเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้จังหวัดกรุงเทพมหานครเอามาให้บริการตรวจคัดเลือกกรองเชิงรุกหาเชื้อวัววิด-19 ให้กับราษฎรในพื้นที่เสี่ยง 6 ตลาด เขตบางแคและก็พื้นที่ใกล้เคียง ช่วงวันที่ 14 มี.ค. พล.ตำบลอำเภออัศวิน ขวัญเมือง ข้าหลวงประจำจังหวัดจังหวัดกรุงเทพ กล่าวมาว่า ต่อเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19  ซึ่งได้มีการตรวจเจอผู้ติดโรครอบๆตลาดในพื้นที่เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพก็เลยขอโฆษณาให้กับพลเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่รอบๆตลาดสิริเศรษฐนันท์ (แสงสว่างฟ้าเก่า) ตลาดห้างสรรพสินค้าบางแค ตลาดคำเลื่องลือ ตลาดแสงม ตลาดใหม่บางแค และก็ตลาดวันเดอร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 13 มี.ค. 64 เข้ารับการตรวจคัดเลือกกรองหาเชื้อไวรัสวัววิด-19 โดยจังหวัดกรุงเทพมหานครจะนำรถยนต์เก็บเนื้อเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปริมาณ 4 คัน มากระทำเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างด้วยแนวทางตรวจหาหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) ให้กับราษฎรทั่วๆไปที่มีการเสี่ยงสูงข้างต้น โดยไม่ต้องจ่ายเงินในรอบๆสวนสาธารณะข้างเดอะมอลล์บางแค ในวันที่ 15 – 16 มี.ค. 64 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป…