พระเจ้าอยู่หัว ราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล

  • 248

พระเจ้าอยู่หัว ราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล
เมื่อเวลา 17.25 น. วันที่ 3 ก.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เดินทางไปโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถานที่ วังดุสิต ไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคลในศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 
 

 

พระเจ้าอยู่หัว ราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล เมื่อเวลา 17.25 น. วันที่ 3 ก.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เดินทางไปโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถานที่ วังดุสิต ไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคลในศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ      

พระเจ้าอยู่หัว ราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล เมื่อเวลา 17.25 น. วันที่ 3 ก.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เดินทางไปโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถานที่ วังดุสิต ไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคลในศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ