พระมหากษัตริย์ มีหนังสืออวยพรประธานาธิบดีภรรยานมา เนื่องในวันเอกราช

  • 318


พระเจ้าแผ่นดิน มีจดหมายอวยพรประธานาธิบดีภรรยานมา เนื่องในวันเอกราช
ช่วงวันที่ 4 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระได้โปรดกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความจดหมายอวยพรไปยังผู้นำที่สาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมา ในจังหวะวันเอกราชของสาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ม.ค. 2564 ความว่า
ฯพณฯ อูวินมยิน
ผู้นำที่สาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมา
กรุงเนปยีดอ
ในจังหวะวันเอกราชของสาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมา ผมขอส่งคำอวยพรรวมทั้งความประสงค์ดี เพื่อท่านผู้นำมีพลานามัยบริบูรณ์และก็เผชิญความสบายความเจริญรุ่งเรือง ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและก็ความเจริญก้าวหน้าถัดไปของประเทศและก็พลเมืองชาวภรรยานมา
เมืองไทยรวมทั้งสาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สนิทสนมมีอัธยาศัยดีมิตรภาพรวมทั้งความร่วมแรงร่วมมือกันในกิจการค้าทุกๆด้านตลอดมา กระผมเชื่อถือว่า ประเทศของพวกเราทั้งคู่จะยังคงดำเนินความเกี่ยวพันอันพิเศษนี้ให้กระชับมั่นคงถัดไป เพื่อผลดีสุขด้วยกันของราษฎรทั้งสองฝ่าย
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงมือณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าแผ่นดิน มีจดหมายอวยพรประธานาธิบดีภรรยานมา เนื่องในวันเอกราช ช่วงวันที่ 4 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระได้โปรดกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความจดหมายอวยพรไปยังผู้นำที่สาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมา ในจังหวะวันเอกราชของสาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ม.ค. 2564 ความว่า ฯพณฯ อูวินมยิน ผู้นำที่สาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมา กรุงเนปยีดอ ในจังหวะวันเอกราชของสาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมา ผมขอส่งคำอวยพรรวมทั้งความประสงค์ดี เพื่อท่านผู้นำมีพลานามัยบริบูรณ์และก็เผชิญความสบายความเจริญรุ่งเรือง ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและก็ความเจริญก้าวหน้าถัดไปของประเทศและก็พลเมืองชาวภรรยานมา เมืองไทยรวมทั้งสาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สนิทสนมมีอัธยาศัยดีมิตรภาพรวมทั้งความร่วมแรงร่วมมือกันในกิจการค้าทุกๆด้านตลอดมา กระผมเชื่อถือว่า ประเทศของพวกเราทั้งคู่จะยังคงดำเนินความเกี่ยวพันอันพิเศษนี้ให้กระชับมั่นคงถัดไป เพื่อผลดีสุขด้วยกันของราษฎรทั้งสองฝ่าย (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงมือณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าแผ่นดิน มีจดหมายอวยพรประธานาธิบดีภรรยานมา เนื่องในวันเอกราช ช่วงวันที่ 4 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระได้โปรดกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความจดหมายอวยพรไปยังผู้นำที่สาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมา ในจังหวะวันเอกราชของสาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ม.ค. 2564 ความว่า ฯพณฯ อูวินมยิน ผู้นำที่สาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมา กรุงเนปยีดอ ในจังหวะวันเอกราชของสาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมา ผมขอส่งคำอวยพรรวมทั้งความประสงค์ดี เพื่อท่านผู้นำมีพลานามัยบริบูรณ์และก็เผชิญความสบายความเจริญรุ่งเรือง ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและก็ความเจริญก้าวหน้าถัดไปของประเทศและก็พลเมืองชาวภรรยานมา เมืองไทยรวมทั้งสาธารณรัฐที่สหภาพภรรยานมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สนิทสนมมีอัธยาศัยดีมิตรภาพรวมทั้งความร่วมแรงร่วมมือกันในกิจการค้าทุกๆด้านตลอดมา กระผมเชื่อถือว่า ประเทศของพวกเราทั้งคู่จะยังคงดำเนินความเกี่ยวพันอันพิเศษนี้ให้กระชับมั่นคงถัดไป เพื่อผลดีสุขด้วยกันของราษฎรทั้งสองฝ่าย (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงมือณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *