ปิดประกาศห้ามก่อสร้าง ที่พักศิลปินสาว บนเกาะสมุย ส่งกลุ่มสอบ แต่ว่าผู้ครอบครองยังไม่ให้เข้าพื้นที่

  • 161

ป่าดงทำบันทึกซักถาม สำนักงานที่ดินสมุยเพื่อการันตีการนำ ส.ค.1 ไปออกโฉนดได้หรือเปล่า ด้านเทศบาลเกาะสมุยจัดแจงออกหนังสือห้ามก่อสร้างตึกที่พักศิลปินสาว
ตอนวันที่ 7 พ.ย. จากกรณี ชุดตรวจทานรวมทั้งจัดการกับปัญหาการบุกรุกที่ดินของเมือง การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ ข้าราชการตรวจป่า หน่วยคุ้มครองป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าดงสุราษฎร์ ข้าราชการสำนักจัดแจงทรัพยากรป่าดงที่ 11 (สุราษฎร์) กรมป่าไม้ ข้าราชการชุด ชเปรียญกอ.รมน.ภาค 4 (พื้นที่เกาะสมุย) และก็ข้าราชการส่วนควบคุมการก่อสร้างตึกรวมทั้งแบบแปลนเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย เข้าวิเคราะห์ตามการร้องทุกข์การก่อสร้างที่พักที่อาศัยรอบๆพื้นที่ลาดชัน แล้วก็เขาสูงมากไปกว่าข้อบังคับระบุ ซึ่งเป็นหลักที่ห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อม รอบๆพื้นที่ กลุ่ม 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทราบดีว่าผู้ครอบครองตึกและก็ที่ดิน เป็นศิลปินดาราสาวมีชื่อ กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมตึกเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน จากที่พรีเซ็นท์ข่าวสารไป

นายสิรโลก ผู้หญิงรักษา หัวหน้าฝ่ายควบคุมตึก รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างตึกและก็แบบแปลนเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย กล่าวมาว่า นายรามเนตร เอื้อเฟื้อ นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ได้ออกคำสั่งให้เข้าสำรวจที่อยู่อาศัยข้างหลังดังที่กล่าวถึงแล้ว เดี๋ยวนี้ได้มอบหมายให้ช่างเขตเข้าไปตรวจตราด้านในพื้นที่ เพื่อเก็บหลักฐาน ถ่ายรูปสถานที่ทำการก่อสร้างตึก แล้วก็ตัวตึกที่กำลังสร้างใหม่ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ครอบครองพื้นที่ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ได้
“แต่ว่าในพื้นฐานวิเคราะห์แล้วว่ายังไม่เคยขอก่อสร้างตึก โดยทางเทศบาลนครเกาะสมุยก็จะได้ทำหมายติดประกาศห้ามก่อสร้างตึก ตราบจนกระทั่งผู้ครอบครองตึกจะไปยื่นแบบขอก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยกับทางเทศบาลนครเกาะสมุย แล้วนายช่างเขตจะเข้าไปสำรวจเพื่อตรึกตรองผลิใบอนุญาตแล้วก็ทำงานโดยชอบด้วยกฎหมายถัดไป”
ระหว่างที่การพิจารณาเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นฐาน ที่ผู้ครอบครองได้อุตสาหะนำ ส.ค.1 ของนายวอน พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน นำรังวัดเพื่อออกโฉนดบนพื้นที่ 5 ไร่ 52 ตารางวา เมื่อ 13 เดือนพฤศจิกายน 2551 ซึ่งไม่ตรงกันกับ ส.ค.1 ที่มีขนาดพื้นที่เพียงแค่ 1 ไร่ 2 งาน แม้กระนั้นไม่อาจจะออกโฉนดได้ รวมทั้งถัดมาเมื่อโดยประมาณก.พ. 2561 ได้นำรังวัดเพื่อออกโฉนดใหม่ โดยลดขนาดพื้นที่ลงเหลือเกิน 1 ไร่ 2 งาน ให้ใกล้เคียงตาม ส.ค.1 เลขที่ 193 แต่ว่าที่ทำการที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ยังไม่อาจจะออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้

ด้านนายความรอบรู้ ศรีจันทร์ ข้าราชการตรวจป่า หน่วยคุ้มครองรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าดงจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวมาว่า สำหรับที่ดินแปลงนี้ที่มีการก่อสร้างตึกที่พัก ทางหน่วยจะทำบันทึกถามไถ่ถึงที่ทำการที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ว่าที่ดินแปลงนี้มีการนำ ส.ค.1 ปริมาณ 1 ไร่ 2 งาน ไปยื่นขอออกโฉนดแล้วหรือเปล่า แล้วช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนไหน แม้ออกโฉนดมิได้เพราะเหตุว่าสาเหตุอะไร บวมไหมตรงแปลงเช่นไร หรือออกได้ตาม ส.ค.1 ก็ให้ทางที่ทำการที่ดินทำหนังสือตอบกลับมา ส่วนที่เจ้าของที่มีการนำพื้นที่ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไปยื่นขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อที่พักอาศัยและก็เพื่อทำไร่ เรื่องดังที่กล่าวถึงแล้วจำต้องเห็นดีเห็นงามผ่านทางห้องประชุมที่ประชุมเทศบาลนครเกาะสมุยก่อน แล้วส่งเรื่องถัดไปยังสำนักจัดแจงทรัพยากรป่าดงที่ 11 (สุราษฎร์) กรมป่าไม้ รวมทั้งจะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจตราพื้นที่ ก่อนที่จะพินิจพิเคราะห์อนุญาตไหม เป็นลำดับต่อไป

ป่าดงทำบันทึกซักถาม สำนักงานที่ดินสมุยเพื่อการันตีการนำ ส.ค.1 ไปออกโฉนดได้หรือเปล่า ด้านเทศบาลเกาะสมุยจัดแจงออกหนังสือห้ามก่อสร้างตึกที่พักศิลปินสาว ตอนวันที่ 7 พ.ย. จากกรณี ชุดตรวจทานรวมทั้งจัดการกับปัญหาการบุกรุกที่ดินของเมือง การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ ข้าราชการตรวจป่า หน่วยคุ้มครองป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าดงสุราษฎร์ ข้าราชการสำนักจัดแจงทรัพยากรป่าดงที่ 11 (สุราษฎร์) กรมป่าไม้ ข้าราชการชุด ชเปรียญกอ.รมน.ภาค 4 (พื้นที่เกาะสมุย) และก็ข้าราชการส่วนควบคุมการก่อสร้างตึกรวมทั้งแบบแปลนเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย เข้าวิเคราะห์ตามการร้องทุกข์การก่อสร้างที่พักที่อาศัยรอบๆพื้นที่ลาดชัน แล้วก็เขาสูงมากไปกว่าข้อบังคับระบุ ซึ่งเป็นหลักที่ห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อม รอบๆพื้นที่ กลุ่ม 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทราบดีว่าผู้ครอบครองตึกและก็ที่ดิน เป็นศิลปินดาราสาวมีชื่อ กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมตึกเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน จากที่พรีเซ็นท์ข่าวสารไป นายสิรโลก ผู้หญิงรักษา หัวหน้าฝ่ายควบคุมตึก รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างตึกและก็แบบแปลนเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย กล่าวมาว่า…

ป่าดงทำบันทึกซักถาม สำนักงานที่ดินสมุยเพื่อการันตีการนำ ส.ค.1 ไปออกโฉนดได้หรือเปล่า ด้านเทศบาลเกาะสมุยจัดแจงออกหนังสือห้ามก่อสร้างตึกที่พักศิลปินสาว ตอนวันที่ 7 พ.ย. จากกรณี ชุดตรวจทานรวมทั้งจัดการกับปัญหาการบุกรุกที่ดินของเมือง การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ ข้าราชการตรวจป่า หน่วยคุ้มครองป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าดงสุราษฎร์ ข้าราชการสำนักจัดแจงทรัพยากรป่าดงที่ 11 (สุราษฎร์) กรมป่าไม้ ข้าราชการชุด ชเปรียญกอ.รมน.ภาค 4 (พื้นที่เกาะสมุย) และก็ข้าราชการส่วนควบคุมการก่อสร้างตึกรวมทั้งแบบแปลนเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย เข้าวิเคราะห์ตามการร้องทุกข์การก่อสร้างที่พักที่อาศัยรอบๆพื้นที่ลาดชัน แล้วก็เขาสูงมากไปกว่าข้อบังคับระบุ ซึ่งเป็นหลักที่ห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อม รอบๆพื้นที่ กลุ่ม 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทราบดีว่าผู้ครอบครองตึกและก็ที่ดิน เป็นศิลปินดาราสาวมีชื่อ กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมตึกเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน จากที่พรีเซ็นท์ข่าวสารไป นายสิรโลก ผู้หญิงรักษา หัวหน้าฝ่ายควบคุมตึก รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างตึกและก็แบบแปลนเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย กล่าวมาว่า…