บทนำ : ค้าขายไทย-จีน

  • 321


บทนำ : ค้าขายไทย-จีน
หอการค้าไทย-จีน เปิดเผยผลการสำรวจดรรชนีความมั่นใจของหอการค้าไทยจีน ระหว่างวันที่ 18-26 ก.พ. 2564 พบว่า 60.4% เชื่อมั่นต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การค้าขาย การลงทุนจีนในไตรมาสที่ 2/2564 ว่าจะฟื้นอย่างเร็ว ดังนี้ ม.ค. 2564 การค้าขายไทย-จีนมีมูลค่า 7,579 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 6.11% โดยไทยส่งออกไปจีนมีมูลค่า 2,314 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 9.86% ผลการสำรวจ ยังห่วงภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำต้องได้รับการปรับแต่งเร่งด่วน เนื่องจากว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญสำหรับเพื่อการขับเศรษฐกิจไทย ก็เลยช่วยเหลือทางเปิดประเทศโดยสวัสดิภาพ เพื่อรับนักเดินทางต่างประเทศที่ฉีดยาแล้ว โดยขอให้ภาครัฐเร่งรัดการประกาศแผนการออกมาให้แจ่มแจ้ง เพื่อผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชนจะได้มีเวลาจัดแจง และก็นักเดินทางฝรั่งดังกล่าวข้างต้นจะได้คิดแผนล่วงหน้า
นายชโยดม สรรพศรี คุณครูประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาแผนการทำดรรชนีหอการค้าไทย-จีนคาดว่าการส่งออกจากไทยไปจีนจะมากขึ้น ตามแนวทางเศรษฐกิจจีนที่ยังคงเติบโตตลอดการนำเข้าของไทยจากจีนเริ่มมองเห็นแนวทางการฟื้นฟูสภาพ นักลงทุนจีนมีทิศทางมากขึ้น ปริมาณนักเดินทางจีนเข้าเมืองไทยมีลัษณะทิศทางมากขึ้น มีเหตุมาจากมาตรการเกื้อหนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งการมีวัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคระบาดวัววิด-19 ซึ่งเดี๋ยวนี้รัฐบาลจีนได้เริ่มมีการฉีดให้กับพลเมืองโดยตลอด ธุรกิจที่จะเป็นกำลังขับเขยื้อนเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2ของปี 2564 ดังเช่น 1.ธุรกิจออนไลน์ 2.ผลผลิตการกสิกรรม 3.โลจิสติกส์ 4.บริการสุขภาพ และก็ 5.เกษตรดัดแปลง ส่วนความรู้สึกวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจไทยใน 5 ด้านหมายถึง1.การระบาดสม่ำเสมอจนกระทั่งปี 2565 2.เสถียรภาพทางด้านการเมือง 3.ช่องทางที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอยสม่ำเสมอ 4.หนี้สินภาครัฐแล้วก็หนี้สินภาคครอบครัว และก็ 5.สมรรถนะของวัคซีนคุ้มครองปกป้องวัววิด-19
สิ่งสำคัญสำหรับเพื่อการรู้สึกตัวเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้า ตัวอย่างเช่น ความเชื่อมั่นและมั่นใจจากผู้กระทำระจายวัคซีนแก่ราษฎร ที่จะกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งอีกหัวข้อ เป็นต้นว่า ปัญหาเสถียรภาพทางด้านการเมือง อันมีต้นเหตุมาจากแผนการ การจัดการงานของรัฐบาล ที่เกิดข้อขัดข้องต่างๆตลอดระยะเวลา ซึ่งรัฐบาลควรจะตรึกตรองว่า อุปสรรคสำคัญมาจากเรื่องอะไร แล้วก็ควรปรับปรุงยังไง เพื่อขยายความเชื่อถือ รวมทั้งทำให้เกิดการบูรณะเศรษฐกิจของประเทศถัดไป

บทนำ : ค้าขายไทย-จีน หอการค้าไทย-จีน เปิดเผยผลการสำรวจดรรชนีความมั่นใจของหอการค้าไทยจีน ระหว่างวันที่ 18-26 ก.พ. 2564 พบว่า 60.4% เชื่อมั่นต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การค้าขาย การลงทุนจีนในไตรมาสที่ 2/2564 ว่าจะฟื้นอย่างเร็ว ดังนี้ ม.ค. 2564 การค้าขายไทย-จีนมีมูลค่า 7,579 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 6.11% โดยไทยส่งออกไปจีนมีมูลค่า 2,314 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 9.86% ผลการสำรวจ ยังห่วงภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำต้องได้รับการปรับแต่งเร่งด่วน เนื่องจากว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญสำหรับเพื่อการขับเศรษฐกิจไทย ก็เลยช่วยเหลือทางเปิดประเทศโดยสวัสดิภาพ เพื่อรับนักเดินทางต่างประเทศที่ฉีดยาแล้ว โดยขอให้ภาครัฐเร่งรัดการประกาศแผนการออกมาให้แจ่มแจ้ง เพื่อผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชนจะได้มีเวลาจัดแจง และก็นักเดินทางฝรั่งดังกล่าวข้างต้นจะได้คิดแผนล่วงหน้า นายชโยดม สรรพศรี คุณครูประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาแผนการทำดรรชนีหอการค้าไทย-จีนคาดว่าการส่งออกจากไทยไปจีนจะมากขึ้น ตามแนวทางเศรษฐกิจจีนที่ยังคงเติบโตตลอดการนำเข้าของไทยจากจีนเริ่มมองเห็นแนวทางการฟื้นฟูสภาพ นักลงทุนจีนมีทิศทางมากขึ้น ปริมาณนักเดินทางจีนเข้าเมืองไทยมีลัษณะทิศทางมากขึ้น มีเหตุมาจากมาตรการเกื้อหนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งการมีวัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคระบาดวัววิด-19 ซึ่งเดี๋ยวนี้รัฐบาลจีนได้เริ่มมีการฉีดให้กับพลเมืองโดยตลอด ธุรกิจที่จะเป็นกำลังขับเขยื้อนเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2ของปี 2564 ดังเช่น 1.ธุรกิจออนไลน์ 2.ผลผลิตการกสิกรรม 3.โลจิสติกส์…

บทนำ : ค้าขายไทย-จีน หอการค้าไทย-จีน เปิดเผยผลการสำรวจดรรชนีความมั่นใจของหอการค้าไทยจีน ระหว่างวันที่ 18-26 ก.พ. 2564 พบว่า 60.4% เชื่อมั่นต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การค้าขาย การลงทุนจีนในไตรมาสที่ 2/2564 ว่าจะฟื้นอย่างเร็ว ดังนี้ ม.ค. 2564 การค้าขายไทย-จีนมีมูลค่า 7,579 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 6.11% โดยไทยส่งออกไปจีนมีมูลค่า 2,314 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 9.86% ผลการสำรวจ ยังห่วงภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำต้องได้รับการปรับแต่งเร่งด่วน เนื่องจากว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญสำหรับเพื่อการขับเศรษฐกิจไทย ก็เลยช่วยเหลือทางเปิดประเทศโดยสวัสดิภาพ เพื่อรับนักเดินทางต่างประเทศที่ฉีดยาแล้ว โดยขอให้ภาครัฐเร่งรัดการประกาศแผนการออกมาให้แจ่มแจ้ง เพื่อผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชนจะได้มีเวลาจัดแจง และก็นักเดินทางฝรั่งดังกล่าวข้างต้นจะได้คิดแผนล่วงหน้า นายชโยดม สรรพศรี คุณครูประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาแผนการทำดรรชนีหอการค้าไทย-จีนคาดว่าการส่งออกจากไทยไปจีนจะมากขึ้น ตามแนวทางเศรษฐกิจจีนที่ยังคงเติบโตตลอดการนำเข้าของไทยจากจีนเริ่มมองเห็นแนวทางการฟื้นฟูสภาพ นักลงทุนจีนมีทิศทางมากขึ้น ปริมาณนักเดินทางจีนเข้าเมืองไทยมีลัษณะทิศทางมากขึ้น มีเหตุมาจากมาตรการเกื้อหนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งการมีวัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคระบาดวัววิด-19 ซึ่งเดี๋ยวนี้รัฐบาลจีนได้เริ่มมีการฉีดให้กับพลเมืองโดยตลอด ธุรกิจที่จะเป็นกำลังขับเขยื้อนเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2ของปี 2564 ดังเช่น 1.ธุรกิจออนไลน์ 2.ผลผลิตการกสิกรรม 3.โลจิสติกส์…