นิสิตเก่าภรรยานมา มัธยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตราหน้ากองทัพยึดอำนาจ จี๋ปล่อยเนื้อปล่อยตัว ‘ซูจี’

  • 322


นิสิตเก่าภรรยานมา มัธยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด่าว่ากองทัพยึดอำนาจ จี๋ปล่อยเนื้อปล่อยตัว ‘ซูจี’
กรุ๊ปนิสิตเก่าชาวภรรยานมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกคำชี้แจงตอนวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ ตำหนิกองทัพที่ก่อรัฐประหาร ช่วงวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ เรียกร้องให้ปล่อยตัวปล่อยใจ นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาที่เมือง รวมทั้งผู้นำ อู วิน ไม่นต์ รวมทั้งแสดงออกช่วยเหลือกรุ๊ปเจ้าหน้าที่รัฐที่แสดงออกต่อต้านการปฏิวัติ
โดยใจความบอกว่า
พวกเราขอตำหนิยอ่างร้ายแรงต่อการยึดอำนาจของกองกองทัพ ตอนวันที่ 21 ก.พ. ขณะที่พลเมืองกำลังพบเจอความยากแค้นในทุกมิติของชีวิตประจำวัน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อวัววิด-19
พวกเราเรียกร้องให้กองทัพปล่อยเนื้อปล่อยตัวผู้ถูกกักคุมอย่างไร้ขื่อแป ในปริมาณนั้นรวมทั้งผู้นำอู วิน ไม่นต์ ที่ปรึกษาที่เมืองออง ซาน ซูจี บรรดาส.ส.ที่ได้รับลงคะแนนเสียง มุขมนตรีที่เมืองหลายๆคน แล้วก็ หัวหน้านิสิตกรุ๊ป 88 เจเนอเรชั่น
พวกเราขอติเตียน ความประพฤติปฏิบัติของกองกองทัพที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของประชากร สิทธิ ความอิสระสำหรับเพื่อการแสดงออก สิทธิเสรีภาพสำหรับในการประชุม และก็สิทธิสำหรับในการเข้าถึงข้อมูล
พวกเราขอเกื้อหนุนอย่างเต็มเปี่ยมกับกรุ๊ปเจ้าหน้าที่รัฐบุคลากรของเมืองที่ร่วม การเคลื่อนไหวประชาชนอารยะแข็งข้อ ต้านทานการปฏิวัติ
พวกเราจะการันตีอย่างสม่ำเสมอกับความถูกต้อง ความอิสระ และก็เคารพนับถือสาระสำคัญของระบบประชาธิปไตย แล้วก็ จะแสดงออกถึงความอยากได้ของพวกเราจวบจนกระทั่งการปฏิวัติจะเลิกลง แล้วก็ส่งอำนาจคืนให้กับรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้ง
พวกเราจะยืนหยัดเพื่อระบบประชาธิปไตยตลอดกาล พวกเราไม่เห็นด้วยความประพฤติที่เป็นศัตรูกับระบบประชาธิปไตยตลอดกาล

 

นิสิตเก่าภรรยานมา มัธยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด่าว่ากองทัพยึดอำนาจ จี๋ปล่อยเนื้อปล่อยตัว ‘ซูจี’ กรุ๊ปนิสิตเก่าชาวภรรยานมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกคำชี้แจงตอนวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ ตำหนิกองทัพที่ก่อรัฐประหาร ช่วงวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ เรียกร้องให้ปล่อยตัวปล่อยใจ นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาที่เมือง รวมทั้งผู้นำ อู วิน ไม่นต์ รวมทั้งแสดงออกช่วยเหลือกรุ๊ปเจ้าหน้าที่รัฐที่แสดงออกต่อต้านการปฏิวัติ โดยใจความบอกว่า พวกเราขอตำหนิยอ่างร้ายแรงต่อการยึดอำนาจของกองกองทัพ ตอนวันที่ 21 ก.พ. ขณะที่พลเมืองกำลังพบเจอความยากแค้นในทุกมิติของชีวิตประจำวัน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อวัววิด-19 พวกเราเรียกร้องให้กองทัพปล่อยเนื้อปล่อยตัวผู้ถูกกักคุมอย่างไร้ขื่อแป ในปริมาณนั้นรวมทั้งผู้นำอู วิน ไม่นต์ ที่ปรึกษาที่เมืองออง ซาน ซูจี บรรดาส.ส.ที่ได้รับลงคะแนนเสียง มุขมนตรีที่เมืองหลายๆคน แล้วก็ หัวหน้านิสิตกรุ๊ป 88 เจเนอเรชั่น พวกเราขอติเตียน ความประพฤติปฏิบัติของกองกองทัพที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของประชากร สิทธิ ความอิสระสำหรับเพื่อการแสดงออก สิทธิเสรีภาพสำหรับในการประชุม และก็สิทธิสำหรับในการเข้าถึงข้อมูล พวกเราขอเกื้อหนุนอย่างเต็มเปี่ยมกับกรุ๊ปเจ้าหน้าที่รัฐบุคลากรของเมืองที่ร่วม การเคลื่อนไหวประชาชนอารยะแข็งข้อ ต้านทานการปฏิวัติ พวกเราจะการันตีอย่างสม่ำเสมอกับความถูกต้อง ความอิสระ…

นิสิตเก่าภรรยานมา มัธยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด่าว่ากองทัพยึดอำนาจ จี๋ปล่อยเนื้อปล่อยตัว ‘ซูจี’ กรุ๊ปนิสิตเก่าชาวภรรยานมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกคำชี้แจงตอนวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ ตำหนิกองทัพที่ก่อรัฐประหาร ช่วงวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ เรียกร้องให้ปล่อยตัวปล่อยใจ นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาที่เมือง รวมทั้งผู้นำ อู วิน ไม่นต์ รวมทั้งแสดงออกช่วยเหลือกรุ๊ปเจ้าหน้าที่รัฐที่แสดงออกต่อต้านการปฏิวัติ โดยใจความบอกว่า พวกเราขอตำหนิยอ่างร้ายแรงต่อการยึดอำนาจของกองกองทัพ ตอนวันที่ 21 ก.พ. ขณะที่พลเมืองกำลังพบเจอความยากแค้นในทุกมิติของชีวิตประจำวัน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อวัววิด-19 พวกเราเรียกร้องให้กองทัพปล่อยเนื้อปล่อยตัวผู้ถูกกักคุมอย่างไร้ขื่อแป ในปริมาณนั้นรวมทั้งผู้นำอู วิน ไม่นต์ ที่ปรึกษาที่เมืองออง ซาน ซูจี บรรดาส.ส.ที่ได้รับลงคะแนนเสียง มุขมนตรีที่เมืองหลายๆคน แล้วก็ หัวหน้านิสิตกรุ๊ป 88 เจเนอเรชั่น พวกเราขอติเตียน ความประพฤติปฏิบัติของกองกองทัพที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของประชากร สิทธิ ความอิสระสำหรับเพื่อการแสดงออก สิทธิเสรีภาพสำหรับในการประชุม และก็สิทธิสำหรับในการเข้าถึงข้อมูล พวกเราขอเกื้อหนุนอย่างเต็มเปี่ยมกับกรุ๊ปเจ้าหน้าที่รัฐบุคลากรของเมืองที่ร่วม การเคลื่อนไหวประชาชนอารยะแข็งข้อ ต้านทานการปฏิวัติ พวกเราจะการันตีอย่างสม่ำเสมอกับความถูกต้อง ความอิสระ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *