ธนาคารชาติ ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ จัดการวัววิด-19 ระบาดใหม่

  • 253


ธนาคารชาติ ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ ต่อกรวัววิด-19 ระบาดใหม่
วันที่ 26 ม.ค. ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) แจ้งว่า การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลลูกหนี้ที่ได้รับผลพวงจากเหตุการณ์การระบาดของวัววิด-19 ระลอกใหม่ ดังต่อไปนี้


ธนาคารชาติ ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ ต่อกรวัววิด-19 ระบาดใหม่ วันที่ 26 ม.ค. ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) แจ้งว่า การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลลูกหนี้ที่ได้รับผลพวงจากเหตุการณ์การระบาดของวัววิด-19 ระลอกใหม่ ดังต่อไปนี้

ธนาคารชาติ ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ ต่อกรวัววิด-19 ระบาดใหม่ วันที่ 26 ม.ค. ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) แจ้งว่า การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลลูกหนี้ที่ได้รับผลพวงจากเหตุการณ์การระบาดของวัววิด-19 ระลอกใหม่ ดังต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *