“ตาย” จัดแจงส่งทนายความช่วยสนทนาให้คนชรารับเบี้ยซ้ำไปซ้ำมาทุกกรณี

  • 259


“ตาย” จัดเตรียมส่งทนายความช่วยสนทนาให้คนสูงอายุรับเบี้ยซ้ำไปซ้ำมาทุกกรณี
จากในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่า มีคนวัยชราบางบุคคลได้รับเบี้ยผู้สูงวัยซ้ำไปซ้ำมาจากรางวัลเงินบำนาญของพี่น้องที่เสียชีวิต และก็มีการเรียกเงินคืนนั้น
นายตาย ไกรยาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความยั่งยืนของผู้คน กล่าวมาว่า ในอาทิตย์นี้ จะขอให้กรมกิจการค้าคนชรา ขอความร่วมมือจากสัมพันธ์บัณฑิตสตรีตามกฎหมายแล้วก็ ปรับปรุงสังคมจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ส่งทนายไปให้คำแนะนำปรึกษาหารือและขอคำแนะนำกับคนวัยชราทุกคน
โดยควรต้องดูก่อนยละเอียดเหตุว่า การให้ข้อมูล ทำโดยความซื่อสัตย์ไหม ได้รับรู้คุณลักษณะข้อนี้มาก่อนไหม และก็จะช่วยสนทนากับหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกรมบัญชีกลางถัดไป
“ขอให้กลุ้มใจน้อยลง ทุกสิ่งมีทางออก ซึ่งทั้งยังรัฐบาลแล้วก็กระทรวง พม.จะร่วมหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดให้กับทุกฝ่าย”นายตายกล่าว

“ตาย” จัดเตรียมส่งทนายความช่วยสนทนาให้คนสูงอายุรับเบี้ยซ้ำไปซ้ำมาทุกกรณี จากในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่า มีคนวัยชราบางบุคคลได้รับเบี้ยผู้สูงวัยซ้ำไปซ้ำมาจากรางวัลเงินบำนาญของพี่น้องที่เสียชีวิต และก็มีการเรียกเงินคืนนั้น นายตาย ไกรยาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความยั่งยืนของผู้คน กล่าวมาว่า ในอาทิตย์นี้ จะขอให้กรมกิจการค้าคนชรา ขอความร่วมมือจากสัมพันธ์บัณฑิตสตรีตามกฎหมายแล้วก็ ปรับปรุงสังคมจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ส่งทนายไปให้คำแนะนำปรึกษาหารือและขอคำแนะนำกับคนวัยชราทุกคน โดยควรต้องดูก่อนยละเอียดเหตุว่า การให้ข้อมูล ทำโดยความซื่อสัตย์ไหม ได้รับรู้คุณลักษณะข้อนี้มาก่อนไหม และก็จะช่วยสนทนากับหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกรมบัญชีกลางถัดไป “ขอให้กลุ้มใจน้อยลง ทุกสิ่งมีทางออก ซึ่งทั้งยังรัฐบาลแล้วก็กระทรวง พม.จะร่วมหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดให้กับทุกฝ่าย”นายตายกล่าว

“ตาย” จัดเตรียมส่งทนายความช่วยสนทนาให้คนสูงอายุรับเบี้ยซ้ำไปซ้ำมาทุกกรณี จากในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่า มีคนวัยชราบางบุคคลได้รับเบี้ยผู้สูงวัยซ้ำไปซ้ำมาจากรางวัลเงินบำนาญของพี่น้องที่เสียชีวิต และก็มีการเรียกเงินคืนนั้น นายตาย ไกรยาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความยั่งยืนของผู้คน กล่าวมาว่า ในอาทิตย์นี้ จะขอให้กรมกิจการค้าคนชรา ขอความร่วมมือจากสัมพันธ์บัณฑิตสตรีตามกฎหมายแล้วก็ ปรับปรุงสังคมจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ส่งทนายไปให้คำแนะนำปรึกษาหารือและขอคำแนะนำกับคนวัยชราทุกคน โดยควรต้องดูก่อนยละเอียดเหตุว่า การให้ข้อมูล ทำโดยความซื่อสัตย์ไหม ได้รับรู้คุณลักษณะข้อนี้มาก่อนไหม และก็จะช่วยสนทนากับหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกรมบัญชีกลางถัดไป “ขอให้กลุ้มใจน้อยลง ทุกสิ่งมีทางออก ซึ่งทั้งยังรัฐบาลแล้วก็กระทรวง พม.จะร่วมหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดให้กับทุกฝ่าย”นายตายกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *