“ดร.สุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิงสุธาเถาวัลย์” ทูลเกล้าฯมอบให้แจกันดอกไม้กรมพระยาพระเทวดาฯ

  • 251


“ดร.สุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิงสุธาเถาวัลย์” ทูลเกล้าฯมอบแจกันดอกไม้กรมพระยาพระเทวดาฯ
เมื่อตอนเช้าวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 64 ดร.สุรเกียรติ์และก็ท่านผู้หญิง ดร. สุธาเถาวัลย์ เสถียรไทย ทูลเกล้าฯมอบแจกันดอกไม้แล้วก็ลงชื่อให้พรสมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชลูกสาว ไทยบรมราชธิดา ให้ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอย่างรวดเร็ว ณ. ศาลาสหฤทัยสัมพันธ์ ในพระราชวัง

“ดร.สุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิงสุธาเถาวัลย์” ทูลเกล้าฯมอบแจกันดอกไม้กรมพระยาพระเทวดาฯ เมื่อตอนเช้าวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 64 ดร.สุรเกียรติ์และก็ท่านผู้หญิง ดร. สุธาเถาวัลย์ เสถียรไทย ทูลเกล้าฯมอบแจกันดอกไม้แล้วก็ลงชื่อให้พรสมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชลูกสาว ไทยบรมราชธิดา ให้ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอย่างรวดเร็ว ณ. ศาลาสหฤทัยสัมพันธ์ ในพระราชวัง

“ดร.สุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิงสุธาเถาวัลย์” ทูลเกล้าฯมอบแจกันดอกไม้กรมพระยาพระเทวดาฯ เมื่อตอนเช้าวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 64 ดร.สุรเกียรติ์และก็ท่านผู้หญิง ดร. สุธาเถาวัลย์ เสถียรไทย ทูลเกล้าฯมอบแจกันดอกไม้แล้วก็ลงชื่อให้พรสมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชลูกสาว ไทยบรมราชธิดา ให้ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอย่างรวดเร็ว ณ. ศาลาสหฤทัยสัมพันธ์ ในพระราชวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *