‘ชมรมโรคไตฯ’ เตือนคนไข้โรคไต ไม่สมควรรับประทาน ‘ถั่งเช่า’ ชี้มิได้ทำให้ดียิ่งขึ้น แถ…

  • 219


‘สโมสรโรคไตฯ’ เตือนคนเจ็บ ไม่สมควรรับประทาน ‘ถั่งเช่า’ ชี้มิได้ทำให้ดียิ่งขึ้น เสี่ยงส่งผลเสียต่อผู้เจ็บป่วยไตระยะยาว
ตอนวันที่ 2 ก.พ. สัมพันธ์โรคไตที่เมืองไทย ออกคำแนะนำของสัมพันธ์โรคไตที่เมืองไทย ประเด็นการใช้ถั่งเช่ารักษาโรคไต โดยกล่าวว่า จากการโฆษณาในขณะนี้ว่าสามารถรักษาโรคไตให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอรับรองว่า จากองค์วิชาความรู้ที่มีข้อยืนยันทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เดี๋ยวนี้ ยังไม่มีข้อมูลซึ่งสามารถสรุปได้อย่างแจ่มแจ้ง ว่าถั่งเช่ามีสาระจริงในผู้เจ็บป่วยโรคไต มีเพียงแค่ข้อมูลการศึกษาเล่าเรียนในสัตว์ทดสอบ
ถั่งเช่าที่มีการเล่าเรียนในมนุษย์ส่วนมากเป็นถั่งเช่าประเทศทิเบต ที่เกิดธรรมชาติ แล้วก็ราคาแพงสูง พบว่า นิดหน่อยมีโลหะหนัก ในจำนวนสูง ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อไตระยะยาว เดี๋ยวนี้ที่ขายอยู่เป็นถั่งเช่าสีทองคำ ถูกเพาะเลี้ยงในฟาร์ม ผลิตสารออกฤทธิ์แตกต่าง และก็ส่วนมากยังไร้การศึกษาทดสอบในมนุษย์ แนวทางการทำมาใช้ก็เลยอาจจะส่งผลให้ทำให้เกิดผลเสียและไม่ดีต่อคนป่วยโรคไตได้ นอกนั้น ยังมีอุบัติการณ์ที่หมอโรคไตในประเทศไทย เจอการเสื่อมของไตวันหลังการกินถั่งเช่าในคนไข้โรคไตเรื้อรังอีกด้วย
ก็เลยไม่สนับสนุนให้คนไข้โรคไตรับประทานถั่งเช่า

อ่านข่าวสารที่เกี่ยว
แบบอย่าง! ชาวเน็ตโพสต์เล่า บิดารับประทานถังเช่า แน่นหน้าอก เจอไตวาย ก่อนจากไปไม่ทันตั้งตัว

‘สโมสรโรคไตฯ’ เตือนคนเจ็บ ไม่สมควรรับประทาน ‘ถั่งเช่า’ ชี้มิได้ทำให้ดียิ่งขึ้น เสี่ยงส่งผลเสียต่อผู้เจ็บป่วยไตระยะยาว ตอนวันที่ 2 ก.พ. สัมพันธ์โรคไตที่เมืองไทย ออกคำแนะนำของสัมพันธ์โรคไตที่เมืองไทย ประเด็นการใช้ถั่งเช่ารักษาโรคไต โดยกล่าวว่า จากการโฆษณาในขณะนี้ว่าสามารถรักษาโรคไตให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอรับรองว่า จากองค์วิชาความรู้ที่มีข้อยืนยันทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เดี๋ยวนี้ ยังไม่มีข้อมูลซึ่งสามารถสรุปได้อย่างแจ่มแจ้ง ว่าถั่งเช่ามีสาระจริงในผู้เจ็บป่วยโรคไต มีเพียงแค่ข้อมูลการศึกษาเล่าเรียนในสัตว์ทดสอบ ถั่งเช่าที่มีการเล่าเรียนในมนุษย์ส่วนมากเป็นถั่งเช่าประเทศทิเบต ที่เกิดธรรมชาติ แล้วก็ราคาแพงสูง พบว่า นิดหน่อยมีโลหะหนัก ในจำนวนสูง ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อไตระยะยาว เดี๋ยวนี้ที่ขายอยู่เป็นถั่งเช่าสีทองคำ ถูกเพาะเลี้ยงในฟาร์ม ผลิตสารออกฤทธิ์แตกต่าง และก็ส่วนมากยังไร้การศึกษาทดสอบในมนุษย์ แนวทางการทำมาใช้ก็เลยอาจจะส่งผลให้ทำให้เกิดผลเสียและไม่ดีต่อคนป่วยโรคไตได้ นอกนั้น ยังมีอุบัติการณ์ที่หมอโรคไตในประเทศไทย เจอการเสื่อมของไตวันหลังการกินถั่งเช่าในคนไข้โรคไตเรื้อรังอีกด้วย ก็เลยไม่สนับสนุนให้คนไข้โรคไตรับประทานถั่งเช่า อ่านข่าวสารที่เกี่ยว แบบอย่าง! ชาวเน็ตโพสต์เล่า บิดารับประทานถังเช่า แน่นหน้าอก เจอไตวาย ก่อนจากไปไม่ทันตั้งตัว

‘สโมสรโรคไตฯ’ เตือนคนเจ็บ ไม่สมควรรับประทาน ‘ถั่งเช่า’ ชี้มิได้ทำให้ดียิ่งขึ้น เสี่ยงส่งผลเสียต่อผู้เจ็บป่วยไตระยะยาว ตอนวันที่ 2 ก.พ. สัมพันธ์โรคไตที่เมืองไทย ออกคำแนะนำของสัมพันธ์โรคไตที่เมืองไทย ประเด็นการใช้ถั่งเช่ารักษาโรคไต โดยกล่าวว่า จากการโฆษณาในขณะนี้ว่าสามารถรักษาโรคไตให้ดียิ่งขึ้นได้ ขอรับรองว่า จากองค์วิชาความรู้ที่มีข้อยืนยันทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เดี๋ยวนี้ ยังไม่มีข้อมูลซึ่งสามารถสรุปได้อย่างแจ่มแจ้ง ว่าถั่งเช่ามีสาระจริงในผู้เจ็บป่วยโรคไต มีเพียงแค่ข้อมูลการศึกษาเล่าเรียนในสัตว์ทดสอบ ถั่งเช่าที่มีการเล่าเรียนในมนุษย์ส่วนมากเป็นถั่งเช่าประเทศทิเบต ที่เกิดธรรมชาติ แล้วก็ราคาแพงสูง พบว่า นิดหน่อยมีโลหะหนัก ในจำนวนสูง ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อไตระยะยาว เดี๋ยวนี้ที่ขายอยู่เป็นถั่งเช่าสีทองคำ ถูกเพาะเลี้ยงในฟาร์ม ผลิตสารออกฤทธิ์แตกต่าง และก็ส่วนมากยังไร้การศึกษาทดสอบในมนุษย์ แนวทางการทำมาใช้ก็เลยอาจจะส่งผลให้ทำให้เกิดผลเสียและไม่ดีต่อคนป่วยโรคไตได้ นอกนั้น ยังมีอุบัติการณ์ที่หมอโรคไตในประเทศไทย เจอการเสื่อมของไตวันหลังการกินถั่งเช่าในคนไข้โรคไตเรื้อรังอีกด้วย ก็เลยไม่สนับสนุนให้คนไข้โรคไตรับประทานถั่งเช่า อ่านข่าวสารที่เกี่ยว แบบอย่าง! ชาวเน็ตโพสต์เล่า บิดารับประทานถังเช่า แน่นหน้าอก เจอไตวาย ก่อนจากไปไม่ทันตั้งตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *