จุรินทร์ เตือนพ่อค้าแม่ค้าขึ้นราคา ‘พริก’ ไม่คุ้มกับต้องโทษปรับถึงติดคุก

  • 337


จุรินทร์ เตือนพ่อค้าแม่ค้าขึ้นราคาพริก ไม่คุ้มกับต้องโทษปรับถึงติดตะราง
ตอนวันที่ 29 ม.ค. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) พูดว่า ได้สั่งให้กรมการค้าภายในและก็การค้าขายจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ติดตามเหตุการณ์ราคาผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั่วราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นราคาผลิตภัณฑ์เอาเปรียบคนซื้อเกินไป เป็นต้นว่า ราคา พริกประเภทต่างๆที่ราคาแพงสูงมากขึ้นในตอนก่อนหน้าที่ผ่านมา
นายจุรินทร์พูดว่า ได้รีบให้กรมการค้าภายในแล้วก็การค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกตรวจเช็กข้อพิสูจน์ว่าราคาพริกสูงมากขึ้นเป็นอย่างมากนั้นมีต้นเหตุจากอะไร ซึ่งเท่าที่ได้รับรายงานจากติดตามราคาพริกสูง คงจะมีต้นเหตุจากราคาแพงขึ้นตามฤดูกาลมากยิ่งกว่า แม้กระนั้นถ้าเป็นการเอาเปรียบค้ากำไรเกินให้ฟ้องตามกฎหมาย โดยโทษโดยชอบด้วยกฎหมายขายเอากำไรมากเกินไป ทำให้ตลาดป่วนปั่น
ดังนี้ ข้อบังคับกล่าวถึงราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท ติดคุกไม่เกิน 7 ปี หรืออีกทั้งจำทั้งยังปรับ จัดว่าโทษร้ายแรงกับแนวทางการขายพริกราคาไม่สูง โดยเหตุนี้ ไม่อยากที่จะให้พ่อค้ามาหวังผลผลกำไรเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ แม้กระนั้นโทษร้ายแรงนับว่าไม่คุ้มกัน

จุรินทร์ เตือนพ่อค้าแม่ค้าขึ้นราคาพริก ไม่คุ้มกับต้องโทษปรับถึงติดตะราง ตอนวันที่ 29 ม.ค. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) พูดว่า ได้สั่งให้กรมการค้าภายในและก็การค้าขายจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ติดตามเหตุการณ์ราคาผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั่วราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นราคาผลิตภัณฑ์เอาเปรียบคนซื้อเกินไป เป็นต้นว่า ราคา พริกประเภทต่างๆที่ราคาแพงสูงมากขึ้นในตอนก่อนหน้าที่ผ่านมา นายจุรินทร์พูดว่า ได้รีบให้กรมการค้าภายในแล้วก็การค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกตรวจเช็กข้อพิสูจน์ว่าราคาพริกสูงมากขึ้นเป็นอย่างมากนั้นมีต้นเหตุจากอะไร ซึ่งเท่าที่ได้รับรายงานจากติดตามราคาพริกสูง คงจะมีต้นเหตุจากราคาแพงขึ้นตามฤดูกาลมากยิ่งกว่า แม้กระนั้นถ้าเป็นการเอาเปรียบค้ากำไรเกินให้ฟ้องตามกฎหมาย โดยโทษโดยชอบด้วยกฎหมายขายเอากำไรมากเกินไป ทำให้ตลาดป่วนปั่น ดังนี้ ข้อบังคับกล่าวถึงราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท ติดคุกไม่เกิน 7 ปี หรืออีกทั้งจำทั้งยังปรับ จัดว่าโทษร้ายแรงกับแนวทางการขายพริกราคาไม่สูง โดยเหตุนี้ ไม่อยากที่จะให้พ่อค้ามาหวังผลผลกำไรเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ แม้กระนั้นโทษร้ายแรงนับว่าไม่คุ้มกัน

จุรินทร์ เตือนพ่อค้าแม่ค้าขึ้นราคาพริก ไม่คุ้มกับต้องโทษปรับถึงติดตะราง ตอนวันที่ 29 ม.ค. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) พูดว่า ได้สั่งให้กรมการค้าภายในและก็การค้าขายจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ติดตามเหตุการณ์ราคาผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั่วราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นราคาผลิตภัณฑ์เอาเปรียบคนซื้อเกินไป เป็นต้นว่า ราคา พริกประเภทต่างๆที่ราคาแพงสูงมากขึ้นในตอนก่อนหน้าที่ผ่านมา นายจุรินทร์พูดว่า ได้รีบให้กรมการค้าภายในแล้วก็การค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกตรวจเช็กข้อพิสูจน์ว่าราคาพริกสูงมากขึ้นเป็นอย่างมากนั้นมีต้นเหตุจากอะไร ซึ่งเท่าที่ได้รับรายงานจากติดตามราคาพริกสูง คงจะมีต้นเหตุจากราคาแพงขึ้นตามฤดูกาลมากยิ่งกว่า แม้กระนั้นถ้าเป็นการเอาเปรียบค้ากำไรเกินให้ฟ้องตามกฎหมาย โดยโทษโดยชอบด้วยกฎหมายขายเอากำไรมากเกินไป ทำให้ตลาดป่วนปั่น ดังนี้ ข้อบังคับกล่าวถึงราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท ติดคุกไม่เกิน 7 ปี หรืออีกทั้งจำทั้งยังปรับ จัดว่าโทษร้ายแรงกับแนวทางการขายพริกราคาไม่สูง โดยเหตุนี้ ไม่อยากที่จะให้พ่อค้ามาหวังผลผลกำไรเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ แม้กระนั้นโทษร้ายแรงนับว่าไม่คุ้มกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *