กสิกรจังหวัดปราจีนบุรีลำบาก ดูดน้ำเข้าทุ่งนามิได้ สมุทรหนุน น้ำที่จะใช้มีความเค็ม จว. รีบช่วยเหลือ

  • 304


เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีลำบาก ดูดน้ำเข้าท้องนามิได้ สมุทรหนุน น้ำที่จะใช้มีความเค็ม จว. รีบช่วยเหลือ
วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวรจำพวก สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้เกษตรรวมทั้งสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการโครงงานส่งน้ำและก็ทะนุบำรุงบางพลวง นายอำเภอบ้านสร้าง เกษตรอำเภอบ้านสร้าง ลงพื้นที่ตรวจตราพื้นที่ที่นาเครื่องใช้เกษตรที่ได้รับผลพวงจากปัญหาน้ำทะเลรุกเข้าในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง

ต่อเนื่องมาจากพื้นที่ตำบลบางแตน แล้วก็ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง ที่กำลังมีปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องมาจากเป็นหลักที่นอกเขตชลประทาน ลักษณะเป็นหลักที่ลุ่ม มีแม่น้ำจังหวัดปราจีนบุรีและก็แม่น้ำจังหวัดนครนายก ไหลผ่านทั้งยัง 2 ด้านของพื้นที่
ในฤดูฝนพื้นที่ดังที่กล่าวถึงแล้ว เป็นหลักที่รับน้ำจากแม่น้ำ 2 สาย รวมทั้งในปีที่ผ่านพื้นที่ 2 ตำบล น้ำในทุ่งมีการลดระดับช้า ทำให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวได้ชักช้ากว่าธรรมดา ประกอบกับในตอนม.ค.ของทุกปี น้ำในแม่น้ำบางปะกงแล้วก็แม่น้ำจังหวัดนครนายกได้หรูหราความเค็มสูงมากขึ้นอย่างเร็ว จนกระทั่งพื้นที่ตำบลบางแตน และก็ตำบลบางยางเป็นลำดับ นำมาซึ่งการทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่อาจจะดูดน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งนาได้
ดังนี้ ทางจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งทางอำเภอบ้านสร้าง ได้มีการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า โดยได้ผสานหน่วยงานต่างๆเพื่อขอส่งเสริมรถยนต์น้ำ ตัวอย่างเช่น กรมชลประทาน หน่วยงานดูแลแคว้นในพื้นที่ สำหรับการทุเลาความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลบางแตนและก็ตำบลบางยาง โดยยิ่งไปกว่านั้นรายที่มีข้าวอยู่ในระยะมีดอกและก็ระยะนม ซึ่งข้าวจำต้องใช้น้ำสำหรับเพื่อการได้ผลผลิต

โดยปัจจุบันนี้ได้ดำเนินงานจัดส่งรถบรรทุกน้ำจืดให้กับชาวไร่ชาวนาแล้ว รวม 8 วัน เกษตรกร 56 ราย พื้นที่โดยประมาณ 610 ไร่ จำนวนน้ำ 1,322,000 ลิตร ซึ่งยังมีกสิกรคอยการจัดส่งรถบรรทุกน้ำ ไปทุเลาความลำบาก อีกปริมาณ 29 ราย พื้นที่ราวๆ 530 ไร่
โดยการแก้ไขปัญหาระยะยาว จะเน้นย้ำการมีส่วนร่วมของพื้นที่ และก็มีการสร้างการรับทราบ การถอดบทเรียนด้วยกัน ระหว่างตัวเกษตรกร ผู้รอบรู้ประชาชน และก็ส่วนราชการ การให้ข้อมูลให้กับเกษตรกรเพื่อประกอบกิจการตกลงใจสำหรับเพื่อการกำหนดแผนการปลูกข้าวถัดไป

เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีลำบาก ดูดน้ำเข้าท้องนามิได้ สมุทรหนุน น้ำที่จะใช้มีความเค็ม จว. รีบช่วยเหลือ วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวรจำพวก สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้เกษตรรวมทั้งสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการโครงงานส่งน้ำและก็ทะนุบำรุงบางพลวง นายอำเภอบ้านสร้าง เกษตรอำเภอบ้านสร้าง ลงพื้นที่ตรวจตราพื้นที่ที่นาเครื่องใช้เกษตรที่ได้รับผลพวงจากปัญหาน้ำทะเลรุกเข้าในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ต่อเนื่องมาจากพื้นที่ตำบลบางแตน แล้วก็ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง ที่กำลังมีปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องมาจากเป็นหลักที่นอกเขตชลประทาน ลักษณะเป็นหลักที่ลุ่ม มีแม่น้ำจังหวัดปราจีนบุรีและก็แม่น้ำจังหวัดนครนายก ไหลผ่านทั้งยัง 2 ด้านของพื้นที่ ในฤดูฝนพื้นที่ดังที่กล่าวถึงแล้ว เป็นหลักที่รับน้ำจากแม่น้ำ 2 สาย รวมทั้งในปีที่ผ่านพื้นที่ 2 ตำบล น้ำในทุ่งมีการลดระดับช้า ทำให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวได้ชักช้ากว่าธรรมดา ประกอบกับในตอนม.ค.ของทุกปี น้ำในแม่น้ำบางปะกงแล้วก็แม่น้ำจังหวัดนครนายกได้หรูหราความเค็มสูงมากขึ้นอย่างเร็ว จนกระทั่งพื้นที่ตำบลบางแตน และก็ตำบลบางยางเป็นลำดับ นำมาซึ่งการทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่อาจจะดูดน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งนาได้ ดังนี้ ทางจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งทางอำเภอบ้านสร้าง ได้มีการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า โดยได้ผสานหน่วยงานต่างๆเพื่อขอส่งเสริมรถยนต์น้ำ ตัวอย่างเช่น กรมชลประทาน หน่วยงานดูแลแคว้นในพื้นที่ สำหรับการทุเลาความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลบางแตนและก็ตำบลบางยาง…

เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีลำบาก ดูดน้ำเข้าท้องนามิได้ สมุทรหนุน น้ำที่จะใช้มีความเค็ม จว. รีบช่วยเหลือ วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวรจำพวก สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้เกษตรรวมทั้งสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการโครงงานส่งน้ำและก็ทะนุบำรุงบางพลวง นายอำเภอบ้านสร้าง เกษตรอำเภอบ้านสร้าง ลงพื้นที่ตรวจตราพื้นที่ที่นาเครื่องใช้เกษตรที่ได้รับผลพวงจากปัญหาน้ำทะเลรุกเข้าในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ต่อเนื่องมาจากพื้นที่ตำบลบางแตน แล้วก็ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง ที่กำลังมีปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องมาจากเป็นหลักที่นอกเขตชลประทาน ลักษณะเป็นหลักที่ลุ่ม มีแม่น้ำจังหวัดปราจีนบุรีและก็แม่น้ำจังหวัดนครนายก ไหลผ่านทั้งยัง 2 ด้านของพื้นที่ ในฤดูฝนพื้นที่ดังที่กล่าวถึงแล้ว เป็นหลักที่รับน้ำจากแม่น้ำ 2 สาย รวมทั้งในปีที่ผ่านพื้นที่ 2 ตำบล น้ำในทุ่งมีการลดระดับช้า ทำให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวได้ชักช้ากว่าธรรมดา ประกอบกับในตอนม.ค.ของทุกปี น้ำในแม่น้ำบางปะกงแล้วก็แม่น้ำจังหวัดนครนายกได้หรูหราความเค็มสูงมากขึ้นอย่างเร็ว จนกระทั่งพื้นที่ตำบลบางแตน และก็ตำบลบางยางเป็นลำดับ นำมาซึ่งการทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่อาจจะดูดน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งนาได้ ดังนี้ ทางจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งทางอำเภอบ้านสร้าง ได้มีการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า โดยได้ผสานหน่วยงานต่างๆเพื่อขอส่งเสริมรถยนต์น้ำ ตัวอย่างเช่น กรมชลประทาน หน่วยงานดูแลแคว้นในพื้นที่ สำหรับการทุเลาความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลบางแตนและก็ตำบลบางยาง…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *