กรุงเทพมหานคร โพสต์ ขาย ศูนย์การพิมพ์บางนา-ตึกสำนักงานลำคลองเตย 1,226 ล้านบาท

  • 306


กทม. โพสต์ ขาย ศูนย์การพิมพ์บางนา-ตึกสำนักงานลำคลองเตย 1,226 ล้านบาท
ตอนวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ บริษัท กรุงเทพมหานคร โพสต์ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึงผู้ตัดสินรวมทั้งผู้จัดการ ตลาดค้าหุ้นที่เมืองไทย แจ้งความเห็นห้องประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติเข้าทำรายการได้มารวมทั้งขายไปซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง แจ้งระบุวันสัมมนาผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ดังนี้ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 28 ม.ค. 2564 ได้ลงความเห็นว่า
1.อนุมัติผลของการประกวดราคาขายเงิน เป็นต้นว่า ศูนย์การพิมพ์และก็ขาย (บางนา) แล้วก็ อาคารสำนักงาน (ลำคลองเตย) ให้แก่บริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเชื่อม ค่าร่วม 1,226.21 ล้านบาท ดังเนื้อหาตามเอกสาร สารสนเทศรายการได้มาแล้วก็จัดจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งรายการที่เชื่อมโยงบัญชี ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
บริษัทฯ ได้จัดการจัดแจงประมูลเพื่อหาคนซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งคู่ที่ โดยลงประกาศประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์กทม.โพสต์ ระหว่างวันที่ 24-30 เดือนธันวาคม เพื่อผู้เข้าร่วมประกวดราคาเข้าซื้อและก็ยื่นซองประกวดราคา ในระหว่างวันที่ 4-12 เดือนมกราคม และก็ ระบุยื่นซองประกวดราคา 13 ม.ค. กระทำเปิดซองประกวดราคาช่วงวันที่ 14 เดือนมกราคม ก่อนหน้านี้ ดังนี้ บริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล
2. อนุมัติการเข้าลงนามได้แก่กลับพื้นที่อาคารสำนักงาน (ลำคลองเตย) ขนาดรวมไม่เกิน 9,000 ตำรวจมัธยมพร้อมที่จอดรถ 180 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า 400 บาท ต่อตารางเมตร จากบริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด
3. อนุมัติการนำเสนอวาระการรับการช่วยเหลือทางด้านการเงิน จาก สุทธิเกียรติยศ จิราธิวัฒน์ จากปริมาณไม่เกิน 250 ล้านบาท เป็นปริมาณสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท ต่อการสัมมนาผู้ถือหุ้นเพื่อตรึกตรอง

รูปภาพที่นำมาจาก รับวางแบบและก็จัดตั้งท่อดักท์อุตสาหกรรม – Nsbsupply

กทม. โพสต์ ขาย ศูนย์การพิมพ์บางนา-ตึกสำนักงานลำคลองเตย 1,226 ล้านบาท ตอนวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ บริษัท กรุงเทพมหานคร โพสต์ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึงผู้ตัดสินรวมทั้งผู้จัดการ ตลาดค้าหุ้นที่เมืองไทย แจ้งความเห็นห้องประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติเข้าทำรายการได้มารวมทั้งขายไปซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง แจ้งระบุวันสัมมนาผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดังนี้ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 28 ม.ค. 2564 ได้ลงความเห็นว่า 1.อนุมัติผลของการประกวดราคาขายเงิน เป็นต้นว่า ศูนย์การพิมพ์และก็ขาย (บางนา) แล้วก็ อาคารสำนักงาน (ลำคลองเตย) ให้แก่บริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเชื่อม ค่าร่วม 1,226.21 ล้านบาท ดังเนื้อหาตามเอกสาร สารสนเทศรายการได้มาแล้วก็จัดจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งรายการที่เชื่อมโยงบัญชี ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย บริษัทฯ ได้จัดการจัดแจงประมูลเพื่อหาคนซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งคู่ที่ โดยลงประกาศประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์กทม.โพสต์ ระหว่างวันที่ 24-30 เดือนธันวาคม เพื่อผู้เข้าร่วมประกวดราคาเข้าซื้อและก็ยื่นซองประกวดราคา ในระหว่างวันที่ 4-12…

กทม. โพสต์ ขาย ศูนย์การพิมพ์บางนา-ตึกสำนักงานลำคลองเตย 1,226 ล้านบาท ตอนวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ บริษัท กรุงเทพมหานคร โพสต์ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึงผู้ตัดสินรวมทั้งผู้จัดการ ตลาดค้าหุ้นที่เมืองไทย แจ้งความเห็นห้องประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติเข้าทำรายการได้มารวมทั้งขายไปซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง แจ้งระบุวันสัมมนาผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดังนี้ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 28 ม.ค. 2564 ได้ลงความเห็นว่า 1.อนุมัติผลของการประกวดราคาขายเงิน เป็นต้นว่า ศูนย์การพิมพ์และก็ขาย (บางนา) แล้วก็ อาคารสำนักงาน (ลำคลองเตย) ให้แก่บริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเชื่อม ค่าร่วม 1,226.21 ล้านบาท ดังเนื้อหาตามเอกสาร สารสนเทศรายการได้มาแล้วก็จัดจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งรายการที่เชื่อมโยงบัญชี ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย บริษัทฯ ได้จัดการจัดแจงประมูลเพื่อหาคนซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งคู่ที่ โดยลงประกาศประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์กทม.โพสต์ ระหว่างวันที่ 24-30 เดือนธันวาคม เพื่อผู้เข้าร่วมประกวดราคาเข้าซื้อและก็ยื่นซองประกวดราคา ในระหว่างวันที่ 4-12…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *