“กทม.เครื่องปรับอากาศฯ” ยกเลิก2 เที่ยวบิน รวมทั้งปิดให้บริการที่ทำการออกบัตรขึ้นรถสำนักงานใหญ่ชั่วครั้งคราว…

  • 219


“กรุงเทพมหานครเครื่องปรับอากาศฯ” ยกเลิก2 เที่ยวบิน และก็ปิดให้บริการที่ทำการออกบัตรขึ้นรถสำนักงานใหญ่ชั่วครั้งคราว
รายงานข่าวสารจากสายการบินจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) แล้วก็ประกาศของ ศบค. สำหรับในการขอความร่วมมือพสกนิกรชะลอการเดินทางผ่านจังหวัด บริษัท การบินกรุงเทวดา จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินกทม.เครื่องปรับอากาศเวย์ส ก็เลยมีความสำคัญที่จะจะต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วครั้งชั่วคราวเพิ่มอีก ปริมาณ 2 ทางบิน ดังเช่น ทาง สมุย – จังหวัดภูเก็ต (ไป-กลับ) แล้วก็ทาง จังหวัดภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) เมื่อวันที่ 10-31 ม.ค. 2564 และก็จะปิดให้บริการที่ทำการออกบัตรขึ้นรถ สำนักงานใหญ่ (ถนนหนทางวิภาวดีรังสิต) ชั่วครั้งชั่วคราว เมื่อวันที่ 11-31 เดือนมกราคม 2564 ดังนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามวิถีทางต่างๆดังต่อไปนี้ คอลเซ็นเตอร์ โทร 1771 รวมทั้งโทร 02-270-6699 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น.) ,อีเมล Rese[email protected] ,PG Live Chat https://bit.ly/PGLiveChatTH

ผู้โดยสารที่ถือบัตรขึ้นรถในเที่ยวบินที่ได้รับผลพวงจากการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อสายการบินฯเพื่อเปลี่ยนการเดินทางได้โดยไม่มีคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีสำหรับการเปลี่ยนบัตรขึ้นรถ สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรขึ้นรถผ่านทางตัวแทนขาย ขอความกรุณาปรานีติดต่อตัวแทนขายของท่านดังนี้บริษัทฯ ชี้แนะผู้โดยสารพิจารณา ประกาศ คำบัญชารวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆของจังหวัดหรือเมืองที่หมายที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทาง จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวพัน อาทิเช่น
– ศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) คลิกตรงนี้
– สนามบินไทย (การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) www.airportthai.co.th/th/
– กรมท่าอากาศยาน www.facebook.com/DepartmentOfAirports/
บริษัทฯ ขอประทานโทษในความติดขัดที่เกิดขึ้น และก็ยังคงตั้งมั่นสำหรับเพื่อการให้บริการโดยนึกถึงความปลอดภัยรวมทั้งสุขลักษณะของผู้โดยสารและก็บุคลากรผู้ปฏิบัติการเป็นหลัก แล้วก็ปฏิบัติการตามมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ปกป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัววิด-19 โดยตลอดโดยเคร่ง

“กรุงเทพมหานครเครื่องปรับอากาศฯ” ยกเลิก2 เที่ยวบิน และก็ปิดให้บริการที่ทำการออกบัตรขึ้นรถสำนักงานใหญ่ชั่วครั้งคราว รายงานข่าวสารจากสายการบินจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) แล้วก็ประกาศของ ศบค. สำหรับในการขอความร่วมมือพสกนิกรชะลอการเดินทางผ่านจังหวัด บริษัท การบินกรุงเทวดา จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินกทม.เครื่องปรับอากาศเวย์ส ก็เลยมีความสำคัญที่จะจะต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วครั้งชั่วคราวเพิ่มอีก ปริมาณ 2 ทางบิน ดังเช่น ทาง สมุย – จังหวัดภูเก็ต (ไป-กลับ) แล้วก็ทาง จังหวัดภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) เมื่อวันที่ 10-31 ม.ค. 2564 และก็จะปิดให้บริการที่ทำการออกบัตรขึ้นรถ สำนักงานใหญ่ (ถนนหนทางวิภาวดีรังสิต) ชั่วครั้งชั่วคราว เมื่อวันที่ 11-31 เดือนมกราคม 2564 ดังนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามวิถีทางต่างๆดังต่อไปนี้ คอลเซ็นเตอร์ โทร 1771 รวมทั้งโทร 02-270-6699 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. –…

“กรุงเทพมหานครเครื่องปรับอากาศฯ” ยกเลิก2 เที่ยวบิน และก็ปิดให้บริการที่ทำการออกบัตรขึ้นรถสำนักงานใหญ่ชั่วครั้งคราว รายงานข่าวสารจากสายการบินจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) แล้วก็ประกาศของ ศบค. สำหรับในการขอความร่วมมือพสกนิกรชะลอการเดินทางผ่านจังหวัด บริษัท การบินกรุงเทวดา จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินกทม.เครื่องปรับอากาศเวย์ส ก็เลยมีความสำคัญที่จะจะต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วครั้งชั่วคราวเพิ่มอีก ปริมาณ 2 ทางบิน ดังเช่น ทาง สมุย – จังหวัดภูเก็ต (ไป-กลับ) แล้วก็ทาง จังหวัดภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) เมื่อวันที่ 10-31 ม.ค. 2564 และก็จะปิดให้บริการที่ทำการออกบัตรขึ้นรถ สำนักงานใหญ่ (ถนนหนทางวิภาวดีรังสิต) ชั่วครั้งชั่วคราว เมื่อวันที่ 11-31 เดือนมกราคม 2564 ดังนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามวิถีทางต่างๆดังต่อไปนี้ คอลเซ็นเตอร์ โทร 1771 รวมทั้งโทร 02-270-6699 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. –…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *