กกต.เปิดทางทาง รับบอกเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร-จังหวัดสงขลา -กรุงเทพมหานคร

  • 243